Skip to content. | Skip to navigation

Sections
Personal tools
You are here: Home Rozwiązania Producenci Forcepoint (Raytheon|Websense) Forcepoint Email Security
Forcepoint (Raytheon|Websense)
Forcepoint (Raytheon|Websense)
Vendor's home page
Opisy
 
 

Forcepoint Email Security

Bezpieczeństwo i zgodność poczty elektronicznej w firmie.

Poczta przychodząca i wychodząca może narazić twoją organizacje na wirusy, spam, utratę poufnych danych, konsekwencje prawne lub jeszcze gorsze następstwa. Forcepoint chroni organizacje przed tymi szybko rozwijającymi się zagrożeniami poprzez zintegrowane rozwiązanie, które:

 • efektywnie chroni przed zagrożeniami mieszanymi wykorzystującymi spam, malware i phishing dzięki zintegrowaniu wiodących rozwiązań firmy Forcepoint do ochrony danych oraz sieci Web,
 • pomaga utrzymać zgodność z regulacjami prawnymi przy użyciu mechanizmów dostępnych „prosto z pudełka”,
 • dostarcza silnych i elastycznych polityk opartych o reguły, dzięki którym można wymusić korporacyjne zasady dotyczące poczty elektronicznej.

Oprogramowanie Forcepoint Email Security wykorzystuje technologie Forcepoint ThreatSeeker Cloud oraz jest wspierane przez grupę światowych ekspertów w dziedzinie zagrożeń. Email Security dostarcza nieustannej ochrony przed zagrożeniami korespondencji przychodzącej i wychodzącej jak również chroni poufność i zapewnia zgodność z regulacjami, może współpracować z dowolnym serwerem pocztowym.

 

Ochrona dostępna jest w formie appliance, oprogramowania instalowanego w sieci u klienta, oraz usługi.

 • Forcepoint Email Security - Bezpieczeństwo poczty elektronicznej dostępne na platformie V-series Appliance, lub jako wirtualny appliance. Z użyciem modułów Cloud lub Hybrid może być świadczone w postaci usługi lub hybrydowej. Rozwiązanie pozwala zatrzymać spam, ukierunkowane ataki oraz inne zaawansowane zagrożenia z dala od skrzynek pocztowych użytkowników.

Funkcje i korzyści Forcepoint Email Security można rozszerzyć poprzez moduły:

 • Email Cloud Module - pozwala na pełne skanowanie poczty i egzekwowanie polityk w infrastrukturze Forcepoint, zarządzanie i raportowanie z konsoli dostępnej w ramach usługi. Nie wymaga instalacji lokalnych komponentów.
 • Email Hybrid Module - zawiera prefiltering poczty w infrastrukturze Forcepoint dzięki czemu poczta jest wstępnie filtrowana w poszukiwaniu spamu i zagrożeń jeszcze zanim trafi do chronionej sieci. Szczegółowe polityki są następnie realizowane na bramie (appliance, wirtualny appliance) w sieci u Klienta. Zarządzanie i raportowanie dla całości dostępne z lokalnej konsoli TRITON.
 • Email DLP Module* - ochrona danych (DLP) klasy enterprise dla poczty elektronicznej.
  *Funkcja ta jest domyślnie zawarta w ramach licencji Forcepoint Email Security!
  Pełna ochrona danych z uwzględnieniem pozostałych kanałów komunikacyjnych dostępna jest w ramach Forcepoint DLP.
 • Email Advanced Malware Detection Cloud Module - detonacja potencjalnie niebezpiecznych/podejrzanych plików w kontrolowanym środowisku w infrastrukturze u producenta.
 • Email Encryption Module - umożliwia szyfrowanie wiadomości w oparciu o polityki i zawartość przesyłanych wiadomości. Przykładowo, jeżeli wiadomość zawiera określone dane jest ona kierowana do usługi szyfrującej przed dostarczeniem wiadomości do adresata.
 • Email Image Analysis Module - pozwala blokować przesyłanie niestosownych treści w miejscu pracy zgodnie z własnymi standardami i kulturą organizacji oraz z poniższą dyrektywą: 
  “Sexual Harassment includes ‘non-verbal’ conduct that creates a ‘hostile, degrading, humiliating or offensive environment.’” - Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002

 

Zasoby na stronach producenta:

Cookie info

Close