Centrum Szkoleń

Forcepoint Email Security Administrator

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena
Forcepoint Email Security Administrator Forcepoint pl Online 2020-10-01
Miejsc: 0!
2 800.00
1000.00
Rejestruj
Szkolenie Forcepoint Email Security Administrator Forcepoint
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2020-10-01
Miejsc: 0!
Dni 2
Cena 800.00
1000.00
Rejestruj

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy nauczą się funkcji, komponentów oraz kluczowych integracji, które umożliwiają funkcjonalności systemu Forcepoint Email Security

Szkolenie pokazuje, jak zarządzać politykami obsługiwać zdarzenia, aktualizować, zarządzać, oraz oceniać stan systemu Forcepoint Email Security.

Uczestnicy szkolenia rozwiną umiejętności w zakresie tworzenia polityk, zarządzania incydentami, raportowania, architektury systemu oraz jego konserwacji.

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Topic 1 - Features & Components:
1) Forcepoint solution overview,

 • Forcepoint solution introduction,

2) Forcepoint Email Security features and new features:

 • Key features,
 • What’s new,

3) Understanding the deployment:

 • Forcepoint Email Security appliances,
 • V-Series appliance interfaces,
 • Network without Forcepoint Email Security,
 • Network with Forcepoint Email Security,
 • Required components,
 • Internal daemons,
 • Communications with external services,
 • Supported V-Series and X-Series models and total resources,
 • Hardware allocation,

4) Getting started with Forcepoint Email Security:

 • Fundamental email security concepts: protected domain and email relay,
 • Setting up Forcepoint Email Security,

5) Setting up users:

 • Domain group,
 • User directory,

6) Defining email routing:

 • Domain-based route,
 • Directory-based route,

Topic 2 - Traffic & Policies:

1) Traffic:

 • Message processing flow,
 • Setting connection properties (simultaneous connection per IP),
 • Configuring message properties (size, volume),
 • RBL & Reputation service,
 • SMTP greeting delay,
 • Recipient validation,
 • DHA prevention,
 • SPF check,
 • SMTP authentication,
 • Global IP block list,
 • IP address group,
 • Compare trusted IP group and Allow Access List,

2) Quarantine system:

 • Quarantine system overview,
 • Queue monitor,
 • Message queues,

3) Policy:

 • Policy flow,
 • Policy type,
 • Policy condition,
 • Rules, filters, actions,
 • Action options merge,
 • Global IP and address permit list,
 • Dynamic permit list,
 • Built-in DLP:
 • DLP integration,
 • Registered with data security server

Dzień 2 9:00 - 17:00

Topic 3 - PEM & advanced configurations & Maintenance:

1) Personal Email Manager (PEM):

 • PEM architecture,
 • Enabling PEM,
 • End user block/permit list,

2) Threat Projection Cloud:

 • Threat Protection Cloud introduction,
 • Configure Threat Protection Cloud,

3) Traffic shaping:

 • 5 parameters,
 • How traffic shaping works,

4) Transfer Layer Security (TLS):

 • Enforced/Mandatory TLS vs opportunistic TLS,
 • Enable enforced TLS for incoming/outgoing connections,
 • Enforced TLS security level & encryption strength,
 • CA issued or self-signed TLS certification process,
 • Enable mandatory TLS,
 • Enable opportunistic TLS,

5) Secure Message Delivery:

 • Secure Message Delivery scenario 1,
 • Secure Message Delivery scenario 2,
 • Enable Secure Message Delivery,
 • Secure encryption queue,
 • Secure Message Delivery end user experiences,

6) Maintenance:

 • Reporting: Log and reporting system overview, Log server and database deployment, Dashboard & alert & logs, Presentation reports, Real-time monitor, Log database partition & rollover & maintenance,
 • System administration & maintenance: Manage appliances, Delegated administration, Backup and restore

Uprawnienia/Certyfikaty

 • Zakup miejsca na szkoleniu technicznym Forcepoint obejmuje jedną próbę na egzaminie certyfikacyjnym. Jeśli uczestnik nie zda pierwszej próby, musi zakupić kolejne.