Centrum Szkoleń

JCOS - JUNOS Class of Service (CoS/QoS w systemie JUNOS)

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena
JCOS - JUNOS Class of Service (CoS/QoS w systemie JUNOS) Juniper Networks pl Online 2021-10-21
Miejsc: 6!
2 1200.00
1500.00
Rejestruj
Szkolenie JCOS - JUNOS Class of Service (CoS/QoS w systemie JUNOS) Juniper Networks
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2021-10-21
Miejsc: 6!
Dni 2
Cena 1200.00
1500.00
Rejestruj

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za konfigurowanie i monitorowanie urządzeń sieciowych działających z systemem JUNOS, szczególnie w środowiskach operatorów i dostawców usług teleinformatycznych.

Wymagania wstępne: To jest kurs zaawansowany. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w szkoleniach IJOS, JRE, JIR – lub posiadać doświadczenie z pracą w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tych szkoleń.

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

1. Wstęp 2. Omówienie CoS Historia i ewolucja CoS CoS i architektura DiffServ Pola w nagłówkach pakietów wykorzystywane przez CoS Obsługa CoS w systemie JUNOS 3. Klasyfikowanie ruchu Omówienie metod klasyfikacji Klasy ruchu (FC – Forwarding Class) i prawdopodobieństwo odrzucania pakietów (PLP – Packet Loss Priority) Klasyfikacja na podstawie interfejsu wejściowego (fixed classification) Klasyfikacja Multifield (MA) – przy pomocy filtrów ruchu Klasyfikacja Behavior Aggregate (BA) – na podstawie wartości pól w nagłówkach pakietów 4. Policing – limitowania pasma Omówienie policingu Policery 2-kolorowe (single-rate two-color) Policery 3-kolorowe (single-rate tri-color oraz two-rate tri-color) Hierarchiczny policing Zakładanie policerów – na interfejsie Zakładanie policerów – w filtrach pakietowych

Dzień 2 9:00 - 17:00

5. Scheduling – kolejkowanie i szeregowanie pakietów Omówienie działania kolejek i szeregowania pakietów Transmission Rate – zarządzanie pasmem Queue Priority – priorytety kolejek Delay Buffers – buforowanie Drop Profile i Drop Profile Mapy Konfigurowanie kolejek 6. Hierarchiczny QoS Omówienie hierarchicznego schedulingu Tryby schedulerów Poszczególne poziomy hierarchicznego schedulingu Przykład – kalkulacja przepustowości w hierarchicznym QoS Obsługa ruchu nadmiarowego oraz nie objętego konfiguracją Podsumowanie 7. Rewriting – oznaczanie pakietów Możliwości oznaczania pakietów Konfigurowanie oznaczania poszczególnych rodzajów pakietów Kombinacje różnych rodzajów oznaczania 8. CBF – CoS-based Forwarding Omówienie CBF Konfigurowanie CBF 9. Studium przypadku Omówienie przykładu – obsługa ruchu VoIP w przykładowej sieci ISP Konfiguracja CoS na ruterze wejściowym Konfiguracja CoS na ruterach tranzytowych i wyjściowym

Uprawnienia/Certyfikaty

  • Kurs JCOS jest jednym ze szkoleń przygotowujących do zdania egzaminu na certyfikaty Juniper Networks Certified Internet Professional ze ścieżki Service Provider Routing & Switching (JNCIP-SP).