Centrum Szkoleń

F5 Networks BIG-IP Access Policy Manager

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena
F5 Networks BIG-IP Access Policy Manager F5 Networks pl Online 2022-06-28
Miejsc: 7!
3 2100.00
2600.00
Rejestruj
Szkolenie F5 Networks BIG-IP Access Policy Manager F5 Networks
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2022-06-28
Miejsc: 7!
Dni 3
Cena 2100.00
2600.00
Rejestruj

Grupa docelowa: Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów sieci, operatorów i inżynierów odpowiedzialnych za zarządzanie normalną codzienną obsługą i administrowaniem BIG-IP Access Policy Manager.

Wymagania wstępne: Przed przystąpieniem do tego szkolenia, uczestnicy muszą spełnić poniższe wymaganie wstępne - uczestnictwo w autoryzowanym szkoleniu F5 Networks: Szkolenie "Administering BIG-IP" Poniższe darmowe kursy internetowe, choć opcjonalne, będą bardzo pomocne dla każdego uczestnika. Pokazują one ograniczoną administrację i konfigurację BIG-IP. Kursy te są dostępne na Uniwersytecie F5: Webowe szkolenie: pierwsze kroki z BIG-IP Webowe szkolenie: pierwsze kroki z BIG-IP Access Policy Manager (APM)

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Konfigurowanie BIG-IP Dostęp do aplikacji w sieci Web Polityka dostępu Zarządzanie APM Uwierzytelnianie Przypisywanie zasobów Dostęp do portalu Dostęp do sieci

Dzień 2 9:00 - 17:00

Macra i logowanie Kontrole po stronie klienta Kontrole po stronie serwera Autoryzacja App Tunele Listy kontroli dostępu Pojedyncze logowanie (Single sign-on) Reguły zasad dostępu zaawansowanego

Dzień 3 9:00 - 17:00

Dostosowanie SAML Webtop i Wizards Klient Edge BIP-IP Projekt konfiguracji

Uprawnienia/Certyfikaty