DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

2020-03-31

  • wszystkich pracowników firmy, którzy korzystają z komputerów, smartfonów, tabletów i innych urządzeń teleinformatycznych,
  • pracowników małych firm jak i dużych, wielo-oddziałowych korporacji.
  • pracowników każdego szczebla, a szczególnie kadry zarządzającej oraz osób odpowiedzialnych w firmie za organizację bezpieczeństwa informacji.