Flowmon

Firma koncentruje się na innowacyjnych i efektywnych rozwiązaniach do monitorowania i utrzymania bezpieczeństwa sieci.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.flowmon.com/en

Opis technologii

NDR

Flowmon Anomaly Detection System (ADS) - to narzędzia szybkiej identyfikacji incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy Network Behavior Analysis (NBA) oparte o analizę flowów. Monitorowanie sieci bazuje na kontroli przepływu w oparciu o standardy NetFlow lub IPFIX. Flowmon zapewnia szczegółowy przegląd transmisji sieciowej, także w sieciach wielo-gigabitowych. Oprócz wykrywania incydentów Flowmon oferuje funkcje monitorowania sieci i rozwiązywania problemów, monitorowania wydajności aplikacji, a także nagrywania ruchu i spełniania wymagań prawnych związanych z przechowywaniem danych.

Pomocne pliki