Certyfikaty

2019-07-08

Od 10 grudnia 2002 roku Clico Sp. z o.o. jest w posiadaniu Certyfikatu Systemu Jakości, potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i Kryteriami WSK.

Certyfikat obejmuje obrót wyrobami branży IT, w tym towarami podwójnego zastosowania z zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK. Pomyślnie zakończony audit certyfikujący przeprowadzony został przez Polskie Biuro Badań i Certyfikacji, działające w ramach międzynarodowej organizacji IQNet. Bezproblemowe uzyskanie certyfikatu potwierdza znaną Partnerom jakość usług świadczonych przez Clico, a także pozwala spełnić ustawowe wymagania stawiane firmom dokonującym obrotu produktami podwójnego zastosowania, co w wypadku Clico oznacza przede wszystkim oprogramowanie zawierające moduły kryptograficzne.