Certyfikaty

Od 10 grudnia 2002 roku CLICO Sp. z o.o. jest w posiadaniu Certyfikatu Systemu Jakości, potwierdzającego zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i Kryteriami WSK.

Certyfikat obejmuje obrót wyrobami branży IT, w tym towarami podwójnego zastosowania z zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK.

Pomyślnie zakończony audit certyfikujący przeprowadzony został przez TÜV Rheinland Polska Sp. zo.o. Bezproblemowe uzyskanie certyfikatu potwierdza znaną Partnerom jakość usług świadczonych przez CLICO, a także pozwala spełnić ustawowe wymagania stawiane firmom dokonującym obrotu produktami podwójnego zastosowania, co w wypadku CLICO oznacza przede wszystkim oprogramowanie zawierające moduły kryptograficzne.