Armis

Armis to platforma identyfikująca oraz monitorująca zachowanie urządzeń szeroko rozumianego Internetu Rzeczy, których zarządzanie możliwe jest tylko w ograniczonym zakresie lub też jest ono całkowicie niemożliwe. Armis umożliwi wykrycie urządzeń, których organizacja nie była świadoma takich jak: telewizory, kamery IP, telefony VoIP, jak również prywatnych urządzeń pracowników, oraz ocenę ryzyka, jakie niesie ze sobą obecność tych urządzeń w sieci. Umożliwi również inwentaryzację urządzeń medycznych (tomografy, rentgeny) lub też przemysłowych (sterowniki PLC), które ze względu na swoją specyfikę pozostają poza kontrolą zespołów bezpieczeństwa IT. Dzięki szerokiej gamie potencjalnych integracji (np. Check Point Software Technologies, Aruba Networks, Rapid7) umożliwi automatyzację reakcji bezpieczeństwa w oparciu o klasyfikację danego urządzenia.

WIĘCEJ INFORMACJI:

 https://www.armis.com/

Opis technologii

Device visibility

Widoczność i inwentaryzacja urządzeń - pasywnie monitoruje wszystkie urządzenia w sieci i zapewnia widoczność zarządzanych i niezarządzanych urządzeń, w tym IoT

Wykrywanie i reagowanie na incydenty - wykrywa złośliwe zachowanie urządzeń i zapewnia reakcję na incydenty, także w przypadku wykrycia niebezpiecznych urządzeń niezarządzanych (m.in. integracja z firewallami, przełącznikami, itp.)

Pomocne pliki