CLICO Sp. z o.o. | ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków, tel. 12-3783700, faks 12-6323698

CLICO Oddział Warszawa | Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, tel. 22-201 06 88

CLICO Oddział Katowice | ul. Dąbrówki 13, 40-081 Katowice, tel. 32-4446511, faks 12-6323698

CLICO Oddział Rzeszów | ul. Rejtana 65, 35-326 Rzeszów, tel. 12-3783700

info@clico.pl

clico.pl

Centrum Szkoleń CLICO  
szkolenia@clico.pl

Informacje rejestrowe:

  • NIP: 677-000-96-78
  • REGON: 350524189
  • Wysokość kapitału zakładowego: 66 500,00 zł
  • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000
  • Umowa spółki: 14.10.1991
  • Data rejestracji: 23.10.1991