Cryptme

Cryptme to jedyne dostępne na rynku rozwiązanie, którego celem jest zapewnienie dyskretnego kontaktu głosowego, którego nie można podsłuchać zarówno w formie cyfrowej jak i analogowej. Sposób użycia przypomina korzystanie ze zwykłego telefonu komórkowego. Zestaw komunikacyjny - w pełni mobilny i wygodny - składa się z terminala dostępowego i odpowiednio przygotowanego sprzętowo i programowo komunikatora głosowego. Komunikacja jest możliwa tylko z osobą, dysponującą analogicznym zestawem i aktywną usługą producenta.

Użytkownicy rozwiązania Cryptme odnoszą następujące korzyści z jego stosowania:

  • mniejsze ryzyko wycieku informacji niż w przypadku wykorzystania innych kanałów zabezpieczanej komunikacji przy uzyskaniu podobnej wygody
  • niższy koszt utrzymania systemu niż w przypadku konieczności odbywania osobistych podróży w celu przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy
  • oszczędność czasu na odbywanych podróżach w celu przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy
  • bezstresowe korzystanie z usługi dzięki komunikacji osiąganej w sposób analogiczny do zwykłej rozmowy telefonicznej (obsługa i zewnętrzny wygląd urządzenia, sposób osiągania połączenia i prowadzenia rozmowy).

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://cryptme.net/

Opis technologii

Mobile security

Ochrona komunikacji głosowej/mobilnej - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji służy osobom, które z racji wykonywanej działalności bądź warunków obiektywnych (np. konieczność pracy zdalnej) uczulone są na jej poufność. Mogą to być między innymi: grupy prowadzące działalność biznesową obawiające się działania ze strony podmiotów konkurencyjnych, dysponujących środkami i możliwościami zaangażowania do współpracy dla własnych celów osób posiadających dostęp do infrastruktury technicznej i systemowej w danym kraju; politycy; osoby prowadzące działalność na styku polityki i przemian społecznych; dziennikarze, prawnicy i przedstawiciele innych zawodów, dla których dyskrecja i poufność informacji są wpisane w codzienną praktykę ich działalności. Oczywiście produkt może być także interesujący dla każdej osoby, która chce mieć pewność iż nikt i nic nie będzie stroną trzecia w rozmowie. Jest to specjalistyczne rozwiązanie, którego celem jest zapewnienie dyskretnego kontaktu głosowego, którego nie można podsłuchać ani nagrać zarówno w formie cyfrowej jak i analogowej.

Pomocne pliki