Cryptme

Cryptme to jedyne dostępne na rynku rozwiązanie, którego celem jest zapewnienie dyskretnego kontaktu głosowego, którego nie można podsłuchać zarówno w formie cyfrowej jak i analogowej. Sposób użycia przypomina korzystanie ze zwykłego telefonu komórkowego. Do poprawnego działania konieczne jest posiadanie dodatkowego terminala dostępowego. Komunikacja jest możliwa tylko z inną osobą, dysponującą podobny terminal dostępowy i aktywną usługę.

Użytkownicy rozwiązania Cryptme odnoszą następujące korzyści z jego stosowania:

  • mniejsze ryzyko wycieku informacji niż w przypadku wykorzystania innych kanałów zabezpieczanej komunikacji przy uzyskaniu podobnej wygody
  • niższy koszt utrzymania systemu niż w przypadku konieczności odbywania osobistych podróży w celu przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy
  • oszczędność czasu na odbywanych podróżach w celu przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy
  • bezstresowe korzystanie z usługi dzięki komunikacji osiąganej w sposób analogiczny do zwykłej rozmowy telefonicznej (obsługa i zewnętrzny wygląd urządzenia, sposób osiągania połączenia i prowadzenia rozmowy)
  • zabezpieczenie przed możliwością inwigilacji ze strony osób powiązanych ze służbami specjalnymi.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://cryptme.net/

Opis technologii

Mobile security

Ochrona komunikacji głosowej/mobilnej - Zapewnienie bezpiecznej komunikacji służy osobom, które z racji wykonywanej działalności uczulone są na jej poufność. Mogą to być między innymi: grupy prowadzące działalność biznesową obawiające się działania ze strony podmiotów konkurencyjnych, dysponujących środkami i możliwościami zaangażowania do współpracy dla własnych celów osób posiadających dostęp do infrastruktury technicznej i systemowej na szczeblu służb specjalnych w danym kraju; politycy pragnący zabezpieczyć się przed nieuprawnioną kontrolą ze strony konkurencyjnych sił politycznych związanych z aktualnym obozem rządzącym; osoby prowadzące działalność agitacyjną, na styku polityki i przemian społecznych jak dysydenci czy osoby walczące o poszanowanie praw człowieka i demokracji w krajach o autorytarnym stylu sprawowania władzy; dziennikarze, prawnicy i przedstawiciele innych zawodów, dla których dyskrecja i poufność informacji są wpisane w codzienną praktykę ich działalności.

Pomocne pliki