CyberArk

CyberArk to cieszący się powszechnym zaufaniem ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych. Zaprojektowane od podstaw z myślą o bezpieczeństwie rozwiązanie CyberArk Privileged Account Security Solution to najbardziej wszechstronny i kompletny produkt do ochrony kont uprzywilejowanych, przeznaczony do wdrożeń zarówno w siedzibach firm, jak i w chmurze oraz w środowiskach OT/SCADA.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.cyberark.com/

Opis technologii

Privileged Account Security

PAS - CyberArk PAS pozwala kompleksowo chronić konta uprzywilejowane. Pozwala stworzyć spójną politykę bezpieczeństwa poświadczeń zarówno dla użytkowników jak i maszyn czy aplikacji. Hasła i kucze przechowuje w szyfrowanym i w pełni audytowanym sejfie. Pozwala zabezpieczyć organizację wieloma atakami polegającymi na nieuprawnionym pozyskaniu poświadczeń użytkownika uprzywilejowanego. Umożliwia egzekwowanie ograniczenia uprawnień, nagrywanie i izolację sesji uprzywilejowanych.

UEBA

CyberArk PTA - monitoruje działania użytkowników uprzywilejowanych. Przy użyciu algorytmów profilowania w czasie rzeczywistym rozpoznaje zachowania wykraczające poza normalną aktywność i generuje powiadomienia. Potrafi wykryć ataki na protokół Kerberos takie jak Golden Ticket. Jest w stanie na bieżąco oceniać ryzyka dotyczące użycia kont uprzywilejowanych i innych incydentów bezpieczeństwa.

Pomocne pliki