Usługi profesjonalne

Usługi profesjonalne polegają na pomocy udzielanej partnerom CLICO (m.in. integratorom systemów) w całym projekcie lub wybranym jego etapie. Inżynierowie CLICO asystują personelowi partnerów na przestrzeni trwania projektu, w tym na takich jego etapach jak określenie wymagań, projektowanie, implementacja oraz konfiguracja, testy i dostosowywanie, szkolenie personelu oraz audyt końcowy.

Główne korzyści dla partnerów płynące z usług profesjonalnych CLICO:

  • Gwarancja otrzymania wsparcia inżynierów CLICO na wypadek zaistnienia problemów technicznych, a co za tym idzie gwarancja otrzymania szybkiego i kompetentnego rozwiązania danego problemu. Aspekt ten zwiększa bezpieczeństwo projektów prowadzonych przez partnerów.
  • Partnerzy kontaktujący się z CLICO otrzymują natychmiastowe wsparcie ze strony wykwalifikowanych specjalistów (certyfikowanych ekspertów). Aspekt ten znacznie zwiększa jakość usług oraz satysfakcję klientów.
  • Partnerzy, którzy nie posiadają własnych specjalistów, mogą polegać na CLICO na każdym etapie projektu (w tym podczas analizy wymagań biznesowych). Aspekt ten zmniejsza koszty i umożliwia partnerom zwiększenie konkurencyjności, dodanie nowych usług do swojej oferty oraz zwiększenie przychodów.

 

Usługi profesjonalne oferowane są dla każdego rozwiązania bezpieczeństwa, sieci i zarządzania dostępnego w ofercie dystrybucyjnej CLICO. Przykładowe projekty, gdzie usługi inżynierów CLICO mogą zostać wykorzystane:

  • Budowa Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa (SOC) wspierającego organizację w spełnieniu wymagań RODO i ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w obszarach IT i systemów sterowania automatyki przemysłowej OT/SCADA.
  • Wdrożenie narzędzi wykrywania i zarządzania incydentami klasy UEBA/SIEM i SOAR wspierających prace zespołu ds. bezpieczeństwa komputerowego i reagowania na incydenty (CSIRT/CERT).
  • Modernizacja i przebudowa sieci LAN, WAN i WLAN pod kątem podwyższenia wydajności, niezawodności i zarządzalności.
  • Planowanie i wdrażanie systemów ochrony kryptograficznej i PKI oraz zintegrowanych urządzeń HSM.

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat usług profesjonalnych CLICO prosimy o kontakt z: ps@clico.pl