Opengear (a DIGI company)

Open Gear by Digi jest dostawcą serwerów terminalowych, umożliwiających dostęp do odległej infrastruktury sieciowej, w przypadku, gdy podstawowa metoda łączności zawiedzie (awaria lub błąd konfiguracyjny). Serwery terminalowe umożliwiają zdalne zarządzanie infrastrukturą rozproszonych sieci, bez konieczności utrzymywania zespołu inżynierów w każdym oddziale lub też radykalnie ogranicza konieczność podróży inżynierów między oddziałami.


WIĘCEJ INFORMACJI:

https://opengear.com

Opis technologii

Przełączniki sieciowe

Serwery terminalowe - dostęp do infrastruktury sieci poprzez sieć LTE w sytuacjach krytycznych, w przypadku awarii lub błędów konfiguracyjnych urządzeń, zapewniających podstawowy dostęp administracyjny. Serwery terminalowe mają możliwość centralnego zarządzania, bezpiecznego dostępu VPN oraz monitorowania środowiska pracy (temperatura, wilgotność, wstrząsy, dym)

Pomocne pliki