SentinelOne

SentinelOne jest dostawcą kompletnego rozwiązania Endpoint Detection and Response (EDR), które odpowiada na współczesne zagrożenia urządzeń końcowych, w tym ransomware i ataki 0-day. Rozwiązanie SentinelOne chroni komputery pracowników, serwery oraz wirtualne maszyny i kontenery w chmurze. Pokrywa wszystkie etapy zapobiegania zagrożeniom i obsługi incydentów - identyfikacja zagrożeń i ochrona, wykrywanie i reakcja na incydenty oraz naprawa systemów w razie naruszenia bezpieczeństwa - przez co spełnia oczekiwania jednostek SOC i CSIRT/CERT.

Zakres funkcji SentinelOne EDR obejmuje:

 • bez-sygnaturowe wykrywanie malware, m.in. ML/behawiorystka,
 • firewall kontrolujący dostęp do/z sieci,
 • inwentaryzacja aplikacji i zarządzanie podatnościami,
 • kontrola urządzeń USB i Bluetooth
 • reakcja na incydent, m.in. kwarantanna sieciowa,
 • wyczyszczenie systemu po incydencie,
 • odtworzenie systemu po incydencie,
 • wizualizacja działania malware, m.in. mapa działania procesów, mapa połączeń sieciowych,
 • analiza po-zdarzeniowa, m.in. zdalne wykonywanie skryptów PowerShell,
 • threat hunting, wyszukiwanie IoC na wszystkich systemach,
 • ochrona wirtualnych maszyn w chmurze, cloud workloads i kontenerów (m.in. Kubernetes),
 • wykrywanie i kontrola urządzeń IoT.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.sentinelone.com/

Opis technologii

Endpoint Security

SentinelOne Endpoint Detection and Response (EDR) - łączy funkcje zapobiegania zagrożeniom oraz wykrywania i reagowania na incydenty w jednym, specjalnie zbudowanym agencie opartym na uczeniu maszynowym i automatyzacji. SentinelOne zapewnia ochronę urządzeń końcowych dla wszystkich istotnych wektorów ataku, a także wykrywanie incydentów i sprawną ich obsługę dzięki w pełni zautomatyzowanym funkcjom reagowania opartym na polityce i pełnej widoczności środowiska końcowego z kontekstem i analizą po-zdarzeniową w czasie rzeczywistym.

Pomocne pliki