Wsparcie

Nieodłącznym składnikiem działalności dystrybucyjnej CLICO jest świadczenie – zarówno partnerom jak i klientom – pomocy technicznej (post-sales support) na najwyższym poziomie, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa, sieci i systemów zarządzania. Znalazło to swoje formalne potwierdzenie uzyskaniem przez CLICO już w roku 2000 statusu Certyfikowanego Ośrodka Pomocy Technicznej od firmy Check Point Software Technologies, a w roku 2010 od firmy Juniper Networks.

 

Konsultacje techniczne (pre-sales support) świadczone są partnerom i klientom dla każdego rozwiązania dostępnego w dystrybucji CLICO. Inżynierowie specjalizujący się w określonych rozwiązaniach udzielają konsultacji dotyczących funkcjonalności, możliwych zastosowań, zasad licencjonowania, korzyści dla organizacji oraz wytycznych do projektowania i wdrożenia. Pomoc inżynierów CLICO dostępna jest na każdym etapie projektu - od analizy potrzeb biznesowych, opracowania projektu aż do wyboru odpowiednich rozwiązań i ich wdrożenia.

 

Dział techniczny CLICO w Polsce zatrudnia ponad 40 inżynierów specjalizujących się w różnych rozwiązaniach. Kompetencje zawodowe inżynierów zostały potwierdzone uzyskanymi certyfikatami, m.in.:

 • Aruba Cerified Mobility Expert
 • Aruba Certified ClearPass Expert
 • Aruba Certified Design Expert
 • Aruba Mobility First Expert
 • Check Point Certified Security Expert
 • Check Point Certified Security Master
 • Imperva Web Security Specialist
 • Juniper Networks Certified Internet Expert Enterprise
 • Juniper Networks Certified Internet Expert Service Provider
 • Juniper Networks Certified Internet Professional Security
 • Juniper Networks Certified Internet Professional Data Center
 • F5 Certified Technology Specialist ASM
 • F5 Certified Technology Specialist LTM
 • Flowmon Solution Consultant
 • Flowmon Technical Engineer
 • Forcepoint Next Generation Firewall Administrator
 • Forcepoint/Websense Channel Guru
 • Forcepoint/Websense Certified TRITON DLP Olympian
 • Forcepoint/Websense Certified TRITON Web Olympian
 • Forcepoint/Websense Certified TRITON Email Olympian
 • Gemalto ProtectServer Certified Engineer
 • Gemalto Luna SA Certified Engineer
 • Gemalto KeySecure Certified Engineer
 • HID/Actividentity ActivID CMS Professional
 • HPE Master Accredited Solutions Expert
 • HPE Accredited Solutions Expert Data Center Network Architect
 • HPE Accredited Solutions Expert Data Center Network Integrator
 • Microsoft Certified Professional Systems Engineer
 • Palo Alto Networks Certified Networks Security Engineer
 • Palo Alto Networks Accredited System Engineer – Platform Professional
 • Palo Alto Networks Accredited System Engineer – Endpoint Professional
 • Radware Certified Security Specialist
 • Rapid7 Nexpose Certified Administrator
 • Thales nCSE
 • Trend Micro Certified Security Master
 • Trend Micro Certified Professional for Deep Security
 • Trend Micro Certified Professional for OfficeScan
 • Tufin Certified Security Expert

 

W celu uzyskania konsultacji od inżynierów CLICO prosimy o kontakt z: ps@clico.pl lub kontakt telefonicznym z działem technicznym. Usługi wsparcia technicznego post-sales oferowane są za pomocą specjalistycznej platformy TAC dostępnej pod adresem: https://support.clico.pl