XM Cyber

XM Cyber to lider w dziedzinie Continuous Threat Exposure Management (CTEM), dostarczając innowacyjne rozwiązania umożliwiające przedsiębiorstwom ciągłe monitorowanie i zarządzanie ekspozycją na zagrożenia cybernetyczne. Platforma oferuje unikalne możliwości, pozwalając na kompleksową ochronę w środowiskach on-premises i chmurowych.

Przedsiębiorstwa korzystające z platformy XM Cyber mogą czerpać liczne korzyści biznesowe. Dzięki skutecznej walce z zaawansowanymi zagrożeniami trwałymi (APT) oraz ciągłej analizie i identyfikacji potencjalnych zagrożeń, mogą efektywnie bronić się przed atakami o złożonej naturze, obniżając jednocześnie koszty związane z posiadaniem i zarządzaniem zabezpieczeniami. Pełna widoczność infrastruktury jako całości oraz inteligentne mechanizmy analizy i raportowania pozwalają na optymalne zarządzanie budżetem na bezpieczeństwo oraz skuteczne ukierunkowanie działań działów Security.

Opis technologii

Vulnerability Management

Vulnerability Management - Attack Path Management - rozwiązanie do zarządzania ścieżkami ataku, umożliwia ciągłe monitorowanie i analizę środowiska IT. Platforma zbiera dane z urządzeń Windows, Linux oraz macOS, które następnie są analizowane pod kątem podatności, błędów konfiguracyjnych oraz różnych ścieżek ataku prowadzących do potencjalnego przejęcia systemu. Wykorzystując zaawansowane algorytmy, identyfikowane są ścieżki ataków umożliwiające dostęp do kluczowych zasobów firmy. To pozwala zespołom IT na dokładne zrozumienie potencjalnych scenariuszy ataku na infrastrukturę firmy, szybsze usuwanie błędów bezpieczeństwa oraz łatwe identyfikowanie systemów wymagających natychmiastowego zabezpieczenia. Ogromną zaletą APM jest elastyczność i łatwość dostosowania systemu do własnej infrastruktury oraz prostota zarządzania.

Pomocne pliki