Exabeam

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.exabeam.com/

Opis technologii

SIEM

Exabeam SIEM - Rozwiązanie Exabeam jest przedstawicielem produktów SIEM nowej generacji. W swym działaniu w pełni pracuje na logach zebranych ze środowiska IT. System dostarcza zestaw parserów oraz reguł korelacji zdarzeń pomagających w detekcji incydentów w infrastrukturze sieciowej. Exabeam dostarcza również zaawansowane narzędzia do budowania własnych reguł korelacji, przeszukiwania i filtrowania logów oraz wizualizacji zebranych danych i kreowania raportów.

UEBA

Exabeam UEBA - Celem podniesienia poziomu detekcji incydentów bezpieczeństwa w sieciach korporacyjnych wymagana jest zaawansowana analityka danych zebranych ze środowiska teleinformatycznego. Klasa produktów UEBA (User and Entity Behaviour Analytics) stanowi nową generację rozwiązań silnie wspierających proces zarządzania i wykrywania zagrożeń. Exabeam, jako lider tej rodziny systemów, precyzyjnie analizuje aktywności użytkowników w sieci, działań na aplikacjach oraz pracy wykonywanej na komputerach z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego. Na bazie swej analizy wykrywa szeroki zakres anomalii w działaniach użytkowników, dzięki czemu pozwala na szybką detekcję: infekcji przez malware, wycieku danych (w tym danych poufnych i danych osobowych), intencjonalne złe działanie użytkowników oraz całe spektrum ataków niewykrywalnych przez konwencjonalne systemy zabezpieczeń.

Pomocne pliki