Arista Networks

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.arista.com/en/

Opis technologii

NBA

- Awake Security Platform - Awake Security Platform - rozwiązanie do ciągłej analizy ruchu sieciowego, identyfikacji urządzeń, zdarzeń na podstawie zachowania i intencji atakującego oraz reagowania na rozpoznane zagrożenia. Awake Security identyfikuje wszystkie urządzenia w sieci, kategoryzuje je, a następnie szuka anomalii w zachowaniu. Wykorzystuje rozproszone uczenie maszynowe, które umożliwia tworzenie modeli przy użyciu zdecentralizowanych danych w ten sposób eliminując wiele fałszywych alarmów.

1. Sensory - odpowiadają za ciągły monitoring i widoczność całej sieci. Fizyczne lub wirtualne sensory zasilane są w kopię ruchu do analizy bezpośrednio lub za pomocą rozwiązania typu (NPB) Network Packet Broker.

2. Awake Nucleus - odpowiada za zrozumienie zachowania monitorowanych jednostek oraz wychwycenie jego zmian, wykrycie zamiarów, technik i taktyki atakującego. Wykonuje szereg analiz śledczych i automatyzacji w celu szybkiej i skutecznej reakcji na zagrożenie.

3. Ava - dostarcza przeanalizowane i możliwe do podjęcia działań incydenty oraz wizualne raporty o incydentach, pozwalające na szybsze zrozumienie i reakcję ze strony osób zarządzających bezpieczeństwem.

Network Packet Broker

Arista DANZ Monitoring Fabric - to rozwiązanie klasy Next Generation Network Packet Broker, które przeznaczone jest do monitorowania ruchu w sieciach komputerowych (enterprise, data center, a także w sieciach operatorskich). Umożliwia dodatkowo filtrowanie takiego ruchu na podstawie nagłówków warstw 2, 3 i 4; deep inspection oraz modyfikację przesyłanych informacji tzn. deduplikację, usuwanie payload, usuwanie zbędnych nagłówków (których narzędzia monitorujące mogą nie wspierać), a także maskowanie wrażliwych danych np. numerów kart kredytowych lub haseł dostępowych.

Przełączniki sieciowe

Przełączniki modularne - bardzo wysoka wydajność i gęstość portów, najwyższy poziom redundancji, elastyczny dobór interfejsów i rozbudowa dzięki wachlarzowi kart liniowych. Główne zastosowanie to rdzeń sieci agregujący połączenia z przełączników dostępowych

Przełączniki niemodularne z dużym buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), pojemność buforów nawet do kliku GB. Stosowane w wymagających środowiskach wykorzystujących takie rozwiązania jak Big Data, rozproszone aplikacje bazodanowe, wysokowydajny IP Storage, itp.

Przełączniki niemodularne z niewielkim buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), szeroka oferta model ze zróżnicowaną ilością i rodzajem interfejsów. Stosowane zwykle jako przełączniki dostępowe typu top-of-the-rack (ToR).

Pomocne pliki