Arista Networks

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.arista.com/en/

PO WIĘCEJ O ARISTA ODWIEDŹ: https://clico.aristanetworks.pl/

Opis technologii

NDR

- Awake Security Platform - Awake Security Platform - rozwiązanie do ciągłej analizy ruchu sieciowego, identyfikacji urządzeń, zdarzeń na podstawie zachowania i intencji atakującego oraz reagowania na rozpoznane zagrożenia. Awake Security identyfikuje wszystkie urządzenia w sieci, kategoryzuje je, a następnie szuka anomalii w zachowaniu. Wykorzystuje rozproszone uczenie maszynowe, które umożliwia tworzenie modeli przy użyciu zdecentralizowanych danych w ten sposób eliminując wiele fałszywych alarmów.

1. Sensory - odpowiadają za ciągły monitoring i widoczność całej sieci. Fizyczne lub wirtualne sensory zasilane są w kopię ruchu do analizy bezpośrednio lub za pomocą rozwiązania typu (NPB) Network Packet Broker.

2. Awake Nucleus - odpowiada za zrozumienie zachowania monitorowanych jednostek oraz wychwycenie jego zmian, wykrycie zamiarów, technik i taktyki atakującego. Wykonuje szereg analiz śledczych i automatyzacji w celu szybkiej i skutecznej reakcji na zagrożenie.

3. Ava - dostarcza przeanalizowane i możliwe do podjęcia działań incydenty oraz wizualne raporty o incydentach, pozwalające na szybsze zrozumienie i reakcję ze strony osób zarządzających bezpieczeństwem.

Network Packet Broker

Arista DANZ Monitoring Fabric - to rozwiązanie klasy Next Generation Network Packet Broker, które przeznaczone jest do monitorowania ruchu w sieciach komputerowych (enterprise, data center, a także w sieciach operatorskich). Umożliwia dodatkowo filtrowanie takiego ruchu na podstawie nagłówków warstw 2, 3 i 4; deep inspection oraz modyfikację przesyłanych informacji tzn. deduplikację, usuwanie payload, usuwanie zbędnych nagłówków (których narzędzia monitorujące mogą nie wspierać), a także maskowanie wrażliwych danych np. numerów kart kredytowych lub haseł dostępowych.

Przełączniki sieciowe

Przełączniki kampusowe - modularne (7U oraz 10U) oraz niemodularne (1U lub 2U) przełączniki z PoE (802.3af-t/bt) przystosowane do pracy w sieciach korporacyjnych LAN. Zapewniające funkcjonalności rdzenia, agregacji i dostępu do sieci zapewniając klientom od 10Mbps - 10Gbps oraz uplinkami od 1Gbps do 400Gbps.

Przełączniki modularne - bardzo wysoka wydajność i gęstość portów, najwyższy poziom redundancji, elastyczny dobór interfejsów i rozbudowa dzięki wachlarzowi kart liniowych. Główne zastosowanie to rdzeń sieci agregujący połączenia z przełączników dostępowych

Przełączniki niemodularne z dużym buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), pojemność buforów nawet do kliku GB. Stosowane w wymagających środowiskach wykorzystujących takie rozwiązania jak Big Data, rozproszone aplikacje bazodanowe, wysokowydajny IP Storage, itp.

Przełączniki niemodularne z niewielkim buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), szeroka oferta model ze zróżnicowaną ilością i rodzajem interfejsów. Stosowane zwykle jako przełączniki dostępowe typu top-of-the-rack (ToR).

WLAN

Arista Guest Manager - zapewnia wiele sposobów dostępu dla gości w przedsiębiorstwie, w tym generowanie użytkowników gościnnych, kupony, hasła jednorazowe i tym podobne.

Arista Wi-Fi - to kompletne rozwiązanie Enterprise zapewniające bezpieczny dostęp do zasobów firmowych z wykorzystaniem mechanizmów 802.1x i pełną integracją z wiodącymi na rynku rozwiązaniami typu NAC takimi jak Aruba ClearPass, ForeScout NAC czy Cisco ISE.

Cloud Vision WiFi (CVW) - umożliwia scentralizowane zarządzanie punktami dostępowymi, co znacznie upraszcza zarządzanie politykami i udostępnianie sieci WiFi. CVW dzięki algorytmom maszynowego uczenia się, wykrywa i zgłasza anomalie a także klasyfikuje problemy z połączeniem się do sieci, wskazując główną przyczynę nieudanego podłączenia w czasie rzeczywistym. Dodatkowo za pomocą takich narzędzi jak automatyczne przechwytywanie pakietów oraz emulacja klientów jest w stanie znacznie przyspieszyć wykrywanie i rozwiązywanie problemów z podłączeniem stacji klienckich do sieci.

Pomocne pliki