Arista Networks

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.arista.com/en/

Opis technologii

Przełączniki sieciowe

Przełączniki modularne - bardzo wysoka wydajność i gęstość portów, najwyższy poziom redundancji, elastyczny dobór interfejsów i rozbudowa dzięki wachlarzowi kart liniowych. Główne zastosowanie to rdzeń sieci agregujący połączenia z przełączników dostępowych

Przełączniki niemodularne z dużym buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), pojemność buforów nawet do kliku GB. Stosowane w wymagających środowiskach wykorzystujących takie rozwiązania jak Big Data, rozproszone aplikacje bazodanowe, wysokowydajny IP Storage, itp.

Przełączniki niemodularne z niewielkim buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), szeroka oferta model ze zróżnicowaną ilością i rodzajem interfejsów. Stosowane zwykle jako przełączniki dostępowe typu top-of-the-rack (ToR).

Pomocne pliki