Arista Networks

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.arista.com/en/

Opis technologii

Network Packet Broker

Arista DANZ Monitoring Fabric - to rozwiązanie klasy Next Generation Network Packet Broker, które przeznaczone jest do monitorowania ruchu w sieciach komputerowych (enterprise, data center a także w sieciach operatorskich). Umożliwia dodatkowo filtrowanie takiego ruchu na podstawie nagłówków warstw 2,3 i 4; deep inspection oraz modyfikację przesyłanych informacji tzn. deduplikację, usuwanie payload, usuwanie zbędnych nagłówków (których narzędzia monitorujące mogą nie wspierać) a także maskowanie wrażliwych danych np. numerów kart kredytowych lub haseł dostępowych.

Przełączniki sieciowe

Przełączniki modularne - bardzo wysoka wydajność i gęstość portów, najwyższy poziom redundancji, elastyczny dobór interfejsów i rozbudowa dzięki wachlarzowi kart liniowych. Główne zastosowanie to rdzeń sieci agregujący połączenia z przełączników dostępowych

Przełączniki niemodularne z dużym buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), pojemność buforów nawet do kliku GB. Stosowane w wymagających środowiskach wykorzystujących takie rozwiązania jak Big Data, rozproszone aplikacje bazodanowe, wysokowydajny IP Storage, itp.

Przełączniki niemodularne z niewielkim buforem pakietów - rozmiar (1U lub 2U), szeroka oferta model ze zróżnicowaną ilością i rodzajem interfejsów. Stosowane zwykle jako przełączniki dostępowe typu top-of-the-rack (ToR).

Pomocne pliki