Tufin

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.tufin.com/

Opis technologii

Change Management

Tufin Orchestration Suite - jest platformą pozwalającą na usprawnienie i optymalizację procesu zarządzania polityką bezpieczeństwa w skali całej organizacji. Oprogramowanie pozwala na audytowanie oraz analizę skonfigurowanych reguł polityki pod kątem ich składni, wykorzystania i poprawności. Tufin pozwala również na wdrożenie procedury implementacji zmian w regułach polityki bezpieczeństwa za pomocą kreatora kroków. Rozwiązanie w sposób automatyczny projektuje nowe reguły, wykonuje analizę ryzyka oraz ich finalną implementację. System bardzo dobrze integruje się z wiodącymi dostawcami systemów bezpieczeństwa, jak między innymi: Check Point, Palo Alto Networks, Cisco, Juniper Networks, Fortinet i wiele innych.

Pomocne pliki

Wideoporadniki

Instalacja | Konfiguracja | Użytkowanie

Zobacz