Tufin

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.tufin.com/

Opis technologii

Cloud Security - Cloud Security Posture Management

Tufin’s SecureCloud - Zapewnienie monitoringu konfiguracji środowiska chmurowego w oparciu o własne zasady lub w odniesieniu do standardu CIS, wizualizacja środowiska, analiza połączeń sieciowych w odniesieniu do zdefiniowanych reguł, wykrywanie naruszeń, grupowanie workload’ów w dowolny sposób za pomocą tag’ów.

Cloud Security - Cloud Workload Protection Platform

Tufin’s SecureCloud - Wymogi bezpieczeństwa w procesach CI/CD, wykrywanie naruszeń i niebezpiecznych połączeń sieciowych w środowiskach różnej struktury, wsparcie dla środowisk K8s, monitoring połączeń w środowisku kontenerowym, zarządzanie politykami bezpieczeństwa.

Network Security Policy Management

Tufin Orchestration Suite - platforma Tufin zapewnia precyzyjne zarządzanie zmianami polityki bezpieczeństwa firewalli, urządzeń sieciowych, czy rozwiązań do chmury prywatnej i publicznej. Pozwala ona również na weryfikację konfiguracji po kątem zgodność z wymaganiami standardów i regulacji prawnych oraz efektywne zarządzanie ryzykiem. Umożliwia kontrolę nad skomplikowanymi zbiorami reguł firewall i pozwala na ich bardziej optymalne utrzymanie. Tufin Orchestration Suite składa się z trzech narzędzi: Secure Track – manager polityk bezpieczeństwa, pozwala na systematyczne gromadzenie konfiguracji reguł firewall oraz ich dokładną analizę np. ze względu na poziom ryzyka, lub zgodność ze standardami (PCI DSS, SOX). Secure Change – workflow, który usystematyzuje kontakt pomiędzy użytkownikami, managerami i administratorami w zakresie uzyskiwania i przyznawania dostępu do określonych zasobów na poziomie reguł firewall. Potrafi w sposób automatyczny zaprojektować zmiany polityki oraz wdrożyć je bezpośrednio na wymagane urządzenia. Secure App – manager połączeń aplikacji, pozwala na precyzyjny i wygodny opis połączeń sieciowych wymaganych przez aplikacje oraz ich błyskawiczne wdrożenie.

Pomocne pliki

Wideoporadniki

Instalacja | Konfiguracja | Użytkowanie

Zobacz