Niagara Networks

Niagara Networks to firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu widoczności sieciowej i bezpieczeństwa. Oferuje wszystkie elementy składowe zaawansowanego systemu widoczności sieci dla wszystkich prędkości transmisji danych do 100 Gb, w tym zaawansowane brokery pakietów, przełączniki bypass, TAP-y sieciowe oraz oprogramowanie do zarządzania i orkiestracji, które pełni rolę jednolitego panelu do łatwiejszej konfiguracji i wdrożenia infrastruktury widoczności.

WIĘCEJ INFORMACJI:  https://www.niagaranetworks.com/

Opis technologii

Network Packet Broker

Network TAP - jest to dedykowane urządzenie sprzętowe, które umożliwia dostęp do danych przepływających w sieci. Oferowane są zarówno pasywne, jak i aktywne TAPy wraz z szeroką gamą obsługiwanych złączy i typów włókien światłowodowych. Dostępne są również wirtualne/chmurowe TAPy.

Niagara Networks Bypass - to przełączniki umożliwiające współpracę z inline-owymi rozwiązaniami bezpieczeństwa (NGFW, IPS/IDS, DDOS), które zapewniają transparentną ochronę przed zagrożeniami bez uszczerbku dla niezawodności sieci i usług o znaczeniu krytycznym. Rozwiązanie znacząco zwiększa efektywność operacyjną i dostępność zaawansowanych inline-owych narzędzi cyberbezpieczeństwa.

Niagara's Network Packet Broker - to rozwiązanie zapewniające dostęp do kopii danych sieciowych dla zespołów NetOps i SecOps, umożliwiające wykrywanie, analizę i reagowanie na zagrożenia w czasie rzeczywistym.

Niagara's Network Visibility Controller - to narzędzie do centralnego zarządzania siecią SDN oraz widocznością sieciową w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie może być hostowane w środowisku lokalnym lub chmurze, umożliwiając zdalną kontrolę, wdrażanie i zarządzanie dowolnymi elementami systemu widoczności (NPB, przełączniki bypass, TAP).

Open Visibility Platform - umożliwia elastyczne wdrażanie zabezpieczeń na poziomie operatorskim w celu zapewnienia wszechstronnej widoczności sieci. Oprogramowanie hostowane bezpośrednio na Network Packet Brokerach, umożliwia uruchomienie zaawansowanych funkcjonalności takich jak deduplikacja, generowanie Netflow/IPFIX, deszyfrowanie TLS i inne.

Pomocne pliki