SolarWinds

SolarWinds jest liderem rozwiązań klasy NPM, który zapewnia proste, wydajne i bezpieczne oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT. Bez względu na typ, wielkość czy złożoność organizacji, SolarWinds dostarcza narzędzia do zarządzania i monitorowania wydajności naszego środowiska zarówno on-prem jak i w chmurze czy połączeniu obu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań organizacje są w stanie lepiej rozumieć wyzwania stojące przed nimi związane z utrzymaniem wysokiej wydajności i skalowalności infrastruktury IT, co również przekłada się na przyspieszenie procesów związanych z transformacją biznesową.

SolarWinds Hybrid Cloud Observability – oferuje organizacjom kompleksowe, zintegrowane i efektywne kosztowo rozwiązanie typu full-stack. Observability umożliwia organizacjom optymalizację wydajności, zapewnienie dostępności i skrócenie czasu naprawy w środowiskach on-premises i wielochmurowych poprzez zwiększenie widoczności, inteligencji i produktywności.

SolarWinds Orion Platform – jest potężną, skalowalną platformą do monitorowania i zarządzania infrastrukturą, zaprojektowaną w celu uproszczenia administracji IT w środowiskach lokalnych, hybrydowych i oprogramowania jako usługi (SaaS) w jednym oknie. Orion konsoliduje pełen zestaw funkcji monitorowania w jednej platformie ze zintegrowanymi funkcjami między różnymi warstwami co redukuje koszty związane z zarządzaniem wieloma niekompatybilnymi narzędziami.

Opis technologii

NPM - Network Performance Monitoring

Application Management - zapewnia użytkownikom komfort pracy dzięki ujednoliconemu monitorowaniu wydajności, śledzeniu i pomiarom w aplikacjach, chmurach i usługach typu SaaS. Solidne rozwiązania oferujące bogatą wizualizację, syntetyczne i rzeczywiste monitorowanie użytkowników (RUM) oraz rozbudowane zarządzanie dziennikami, alertami i analizami, które przyspieszają rozwiązywanie problemów i tworzenie raportów.

Database Management - monitorowanie, analizowanie, diagnozowanie i optymalizowanie wydajności baz danych oraz operacji na danych, które napędzają aplikacje o znaczeniu krytycznym dla działalności firmy. Ujednolicenie widoczności, kontroli i zarządzania bazami danych w siedzibie firmy i w chmurze dzięki usprawnionemu monitorowaniu, mapowaniu, tworzeniu linii danych, integracji danych i dostrajaniu w odniesieniu do wielu dostawców.

IT Security - zmniejszenie powierzchni ataku, zarządzanie dostępem i poprawa zgodności z przepisami dzięki rozwiązaniom bezpieczeństwa IT zaprojektowanym z myślą o przyspieszeniu czasu uzyskania wartości, takim jak zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa, zarządzanie prawami dostępu, monitorowanie tożsamości, monitorowanie i poprawianie konfiguracji serwerów i przesyłanie plików.

IT Service Management - obsługa klienta dzięki opartej na chmurze platformie inteligentnego zarządzania zadaniami, usługami, konfiguracją, zasobami, bazy wiedzy i portalu, a także bezpiecznej pomocy zdalnej. Intuicyjne, zintegrowane i zautomatyzowane rozwiązanie do zarządzania usługami IT (ITSM) zgodne z ITIL, które optymalizuje wydajność.

Network Management - zestaw narzędzi do zarządzania siecią, począwszy od konfiguracji i udostępnianiu informacji o ruchu sieciowym po monitorowanie wydajności i mapowanie topologii, umożliwiające łatwe dostrzeganie, rozumienie i rozwiązywanie problemów. Charakteryzuje się zintegrowanym podejściem wielu producentów, które jest łatwe w użyciu, rozbudowie i skalowaniu w celu zapewnienia optymalizacji sieci rozproszonych.

Systems Management - rozwiązania do zarządzania serwerami i aplikacjami, które są proste, interoperacyjne i konfigurowalne. Od systemów, adresów IP i maszyn wirtualnych po kontenery i usługi. Optymalizacja wykorzystania zasobów i obniżenie MTTR dzięki zaawansowanym funkcjom monitorowania, wykrywania, mapowania zależności, alertowania, raportowania i planowania pojemności.

Pomocne pliki