SecureVisio

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://securevisio.com/

Opis technologii

SIEM

Nowej generacji SIEM - z regułami korelacji generowanymi dynamicznie na podstawie elektronicznej dokumentacji bezpieczeństwa IT i dokumentacji RODO. Generowane przez SIEM alarmy o wykrytych incydentach bezpieczeństwa wzbogacone są o kontekst i priorytet biznesowy (m.in. ryzyko wycieku danych osobowych, ryzyko zablokowania krytycznych procesów biznesowych).

SOAR/SOC

Kompletna funkcjonalność Security Orchestration Automation and Response (SOAR) - rozwiązanie zostało zaprojektowane do zastosowań w każdej organizacji oraz jako platforma SOC. Pozwala zautomatyzować złożone i czasochłonne procesy zarządzania bezpieczeństwem IT, w tym jeden z najtrudniejszych procesów jakim jest analiza wpływu incydentów bezpieczeństwa na rzeczywisty biznes organizacji i wynikające z tego ryzyko. Kluczową funkcją SecureVisio są zaprojektowane od podstaw narzędzia wspierające organizacje w spełnieniu nowych wymagań ochrony danych osobowych RODO.

UEBA

UEBA - wykrywa incydenty w oparciu o analizę zachowania i informacje z e-dokumentacji. Unikalną funkcją jest priorytetyzacja biznesowa incydentów.

Vulnerability Management

Rozwiązanie - identyfikuje podatności na podstawie bazy CVE oraz zintegrowanych skanerów podatności Rapid7 Nexpose i Nessus wzbogacając je o kontekst i priorytet biznesowy (m.in. ryzyko wycieku danych osobowych, ryzyko zablokowania krytycznych procesów biznesowych). Identyfikuje także podatności w projekcie zabezpieczeń sieci oraz pojedyncze punkty awarii o krytycznym znaczeniu dla organizacji.

Pomocne pliki

Wideoporadniki

Instalacja | Konfiguracja | Użytkowanie

Zobacz