Cyberbezpieczeństwo dla pracowników biurowych

Szkolenie Cyberbezpieczeństwo dla pracownika IISzkolenie i edukacja pracowników są kluczowe dla bezpieczeństwa, ponieważ istnieją zagrożenia, które nie mogą być w pełni rozwiązane tylko poprzez stosowanie technologii, takich jak sprzęt komputerowy czy oprogramowanie. Ludzie są  najważniejszym elementem systemu bezpieczeństwa, ponieważ ich wiedza i umiejętności mogą pomóc w identyfikacji i odpowiedniej reakcji na zagrożenia.
Pracownicy są najcenniejszą wartością firmy, ale zarazem najbardziej wrażliwym elementem bezpieczeństwa. To oni są obecnie najczęstszym obiektem ataku przestępców komputerowych. Występujące w firmach incydenty bezpieczeństwa (m.in. wyciek poufnych informacji o klientach i umowach, ujawnienie danych osobowych) pokazują, że najczęstszą ich przyczyną są brak wiedzy i niska świadomość użytkowników komputerów. Stwarza to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych oraz dobrego wizerunku firm, a dla kadry zarządzającej konsekwencje prawne nieprzestrzegania wymagań ochrony informacji (m.in. dane osobowe, dane medyczne, tajemnica przedsiębiorstwa). Zapewnienie bezpieczeństwa firmy jest niemożliwe bez bezpiecznego zachowania i postępowania pracowników.


CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości pracowników biurowych na temat różnorodnych zagrożeń cybernetycznych, takich jak phishing, malware, ataki ransomware itp. Poprzez przekazanie praktycznej wiedzy oraz konkretnych przykładów, chcemy wyposażyć uczestników w umiejętności identyfikacji podejrzanych sytuacji oraz sposobów reakcji na nie. Ponadto, celem szkolenia jest także edukacja w zakresie właściwego korzystania z narzędzi i aplikacji używanych w pracy biurowej, aby minimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych firmowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 

 • Rozpoznawanie podejrzanych wiadomości e-mail, stron internetowych i innych form komunikacji, które mogą być próbą phishingu czy innego scamu.
 • Świadome korzystanie z haseł o silnej złożoności i praktykowanie bezpiecznego zarządzania nimi.
 • Zrozumienie konsekwencji otwierania załączników z nieznanych źródeł oraz oraz otwierana podejrzanych linków.
 • Wykazywanie się ostrożnością przy udostępnianiu poufnych informacji online, zarówno na platformach społecznościowych, jak i podczas korzystania z aplikacji służbowych.
 • Jak reagować i kiedy zgłaszać podejrzane zachowania lub incydenty związane z bezpieczeństwem IT odpowiednim osobom w firmie.
 • Myślenie krytyczne, a więc jak odnajdywać się w sieci szybko rozprzestrzeniających się fake newsów.
 • Teoretyczne i praktyczne przyswojenie wiedzy dzięki prezentacji i nagraniom z przygotowania wybranych form ataków i realizacji ich w rzeczywistości.


AGENDA:

  1. Wprowadzenie
   - Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa systemów informatycznych
   - Kim są cyberprzestępcy i jakie są ich motywy
  2. Krytyczne obszary bezpieczeństwa pracowników
   - Włamania, złośliwe programy i inne zagrożenia w sieci i Internecie
   - Phishing i różne odmiany ataków socjotechnicznych oraz ich skutki
   - Łamanie haseł i jak się przed tym chronić + Wprowadzenie do Yubico
  3. Bezpieczne przeglądanie stron WWW
   - Szyfrowanie
   - Certyfikaty SSL
   - Adblocker
  4. Wykorzystanie sprzętu służbowego do użytku prywatnego i na odwrót
   - Bezpieczne przechowywanie danych na laptopie i zewnętrznych zasobach dyskowych
   - Aktualizacja oprogramowania
   - Praca z urządzeniami mobilnymi + zastrzeganie PESEL
  5. OSINT
   - W jaki sposób pozyskać dane na swój temat
   - Jak ograniczać dostęp do danych 
   - Myślenie krytyczne w kontekście dezinformacji
  6. Quiz

Cyberbezpieczeństwo dla pracowników biurowych


CZAS TRWANIA 1 DZIEŃ
CENA/OSOBA 600 PLN*

* Szkolenie realizujemy przy minimalnej liczbie 10 uczestników