Rubrik

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.rubrik.com/

Opis technologii

Backup & Storage

Rubrik - rewolucyjne podejście do ochrony krytycznych zasobów w nowoczesnych wysoce zwirtualizowanych centrach danych. Producent dostarcza w pełni zintegrowane narzędzie do zarządzania danymi, które w jednym urządzeniu o rozmiarze 2U łączy wszystkie komponenty systemu backupowego (oprogramowanie, serwery, proxy, storage, deduplikację itp.) znacznie upraszczając proces wdrożenia, konfiguracji i zarządzania. Dzięki modułowej budowie (3 lub 4 niezależne serwery w każdym urządzeniu) oraz potrójnej replikacji danych zapewnia na starcie rozwiązanie, które nie tylko jest proste w obsłudze ale przede wszystkim odporne na awarie i liniowo skalowalne. Nowatorskie podejście do procesu odtwarzania w przypadku awarii lub do celów testowych (Live Mount/Instantly Recover) pozwala natychmiast uruchomić maszyny wirtualne bezpośrednio na urządzeniu, które staje się wirtualnym repozytorium podłączonym do naszego wirtualizatora i za pomocą API daje nam błyskawiczny dostęp do tak uruchomionej maszyny. Rubrik to także rozwiązanie które w pełni pozwala zintegrować nasze fizyczne DC z zasobami chmurowymi (Cloud Data Management) dzięki temu w prostu sposób można archiwizować kopie zapasowe do chmury, konwertować już zarchiwizowane kopie na instancje wirtualne działające w chmurze (Amazon/Azure), a także chronić same instancje chmurowe.

Pomocne pliki