Netskope

Netskope to amerykańska firma dostarczająca ujednoliconą platformę bezpieczeństwa SASE (ang. Secure Access Service Edge), której zadaniem jest zabezpieczenie dostępu użytkowników do różnego rodzaju zasobów i aplikacji niezależnie od lokalizacji oraz urządzenia z jakiego ten dostęp ma miejsce. W skład platformy wchodzą moduły Cloud Access Security Broker (CASB), Cloud Firewall, Next Generation Secure Web Gateway (SWG) i Private Access dla ZTNA (ang. Zero Trust Network Access). Zapewniane jest bezpieczeństwo zawartości poprzez wykrywanie zaawansowanych zagrożeń bezpieczeństwa oraz ochronę wrażliwych danych (DLP – Data Loss Prevention).

Rozwiązanie firmy Netskope to zestaw usług bezpieczeństwa, które zapewniają zdalny dostęp, umożliwiają skuteczną ochronę przed zagrożeniami i zabezpieczają dane w chmurze bez zmniejszania komfortu pracy użytkowników.

Firma Netskope jest rozpoznawana w rankingu Gartner-a jako jeden z liderów na rynku SSE (Security Service Edge). Rozwiązanie pozwala na zmniejszenie ryzyka, przyspieszenie wydajności architektury, zapewnia szczegółowy wgląd w każdą aktywność w chmurze, sieci Web oraz prywatnych aplikacjach.

Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych modułów platformy Netskope.

Opis technologii

Cloud Security - Cloud Access Security Broker

CASB - Składnik Netskope Security Service Edge (SSE), rozwiązanie Cloud Access Security Broker (CASB) firmy Netskope umożliwia szybką identyfikację i zarządzanie wykorzystaniem aplikacji w chmurze, niezależnie od tego, czy są to aplikacje zarządzane, czy niezarządzane. Zapobiega wykradaniu poufnych danych z Twojego środowiska przez ryzykowne osoby lub procesy z wewnątrz lub złośliwego oprogramowania ukierunkowanego na wyciek danych. Netskope Security Cloud zapewnia dostęp oraz ochronę danych przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym podczas dostępu do usług w chmurze, witryn internetowych i prywatnych aplikacji z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu.

Cloud Security - Cloud Security Posture Management

CSPM - Netskope Cloud Security Posture Management (CSPM) zapewnia ocenę bezpieczeństwa dla Twoich zasobów IaaS w Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) z możliwością generowania alarmów bezpieczeństwa, którym Administrator może zaradzić. Możesz skonfigurować jedną lub więcej polityk, które ocenią czy Twoje środowisko jest zgodne m.in. ze standardami CIS czy NIST. Netskope dostarcza także swoje dobre praktyki, według których Administrator może wykonać ocenę bezpieczeństwa. Twoja infrastruktura jest stale monitorowana pod kątem skonfigurowanych polityk, które weryfikują potencjalne luki bezpieczeństwa, nadające się do ich wykorzystania.

Cloud Security - Security Access Service Edge

SaaS Security Posture Management - Z uwagi na to, że przedsiębiorstwa w zastraszającym tempie przenoszą swoje dane do chmury, co niesie ryzyko utraty wrażliwych danych, luki w konfiguracji, czy też brak zgodności urządzeń mających dostęp do zasobów SaaS, cała migracja staje się poważnym wyzwaniem. Podobnie jak CSPM, Netskope SaaS Security Posture Management (SSPM) odnosi się do oceny bezpieczeństwa, ale aplikacji SaaS m.in. Microsoft 365 (Exchange Online, Sharepoint), Salesforce czy ZOOM. Dzięki Netskope SSPM, zdemaskujesz i zniwelujesz ryzyka błędnej konfiguracji, wymusisz zgodność urządzeń korzystających z aplikacji i uchronisz swoje środowisku przed zagrożeniami i złośliwym oprogramowaniem.

Cloud Security - Security Service Edge

Cloud Firewall - Netskope Firewall-as-a-Service (FWaaS) umożliwia konsolidację, redukuje złożoność i zmniejsza koszty operacyjne. Zapewnia bezpieczeństwo sieci w ruchu wychodzącym na wszystkich portach i protokołach. Główne cechy: zapora osobista pozwalająca na regulacje ruchu w oparciu o źródło i przeznaczenie użytkownika oraz grupy, FQDN oraz symbole wieloznaczne; brama dla usług FTP, logowanie ruchu oraz możliwość eksportowania zdarzeń, pełna integracja z architekturą SASE (SWG, CASB, ZTNA, RBI).

Next Gen Secure Web Gateway (SWG) - Next Generation Secure Web Gateway (Next Gen SWG) to oparte na chmurze rozwiązanie bezpieczeństwa internetowego, które zapobiega złośliwemu oprogramowaniu, wykrywa zaawansowane zagrożenia, filtruje według kategorii stron internetowych, chroni dane i kontroluje wykorzystanie aplikacji dla dowolnego użytkownika, lokalizacji i urządzenia. Zbudowany na platformie Netskope Security Cloud Platform, która zabezpiecza SaaS, infrastrukturę jako usługę (IaaS) i dostęp do sieci, Netskope NG SWG łączy wbudowane CASB, SWG i DLP we wspólne mechanizmy kontroli. Dostępne są predefiniowane oraz własne raporty wraz z bogatymi metadanymi dla szczegółowych analiz.

Private Access for ZTNA - Netskope Private Access, rozwiązanie Zero Trust Network Access (ZTNA), bezproblemowo łączy uwierzytelnionych użytkowników z dowolnego miejsca, używających dowolnych urządzeń, z prywatnymi zasobami w centrach danych i środowiskach chmury publicznej. Zbudowany na prywatnej chmurze bezpieczeństwa NewEdge, Netskope Private Access dostarcza szybką i bezpośrednią łączność aplikacji, zapewniając doskonałe wrażenia użytkownika. Integralny składnik rozwiązań Netskope Security Service Edge (SSE), Netskope Private Access podnosi ogólny stan bezpieczeństwa, przyspiesza migrację do chmury, upraszcza infrastrukturę IT i umożliwia organizacjom przejście na architekturę bezpiecznego dostępu zdalnego.

Security Service Edge - Netskope SSE opiera się na Netskope Security Cloud, platformie, która zapewnia wgląd w dane i ich ochronę w czasie rzeczywistym podczas uzyskiwania dostępu z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu do usług w chmurze takich jak witryny internetowe oraz prywatnych aplikacji. Technologie SSE umożliwiają organizacjom wsparcie pracowników w dowolnym miejscu i czasie przy podejściu skoncentrowanym na chmurze w celu egzekwowania zasad bezpieczeństwa. Oferuje ujednolicenie architektury i poprawia komfort pracy użytkownika poprzez konsolidację wielu różnych funkcji bezpieczeństwa w jednym rozwiązaniu.

Pomocne pliki