CLICO DOCENIONE W RAPORCIE COMPUTERWORLD TOP 200!

2022-07-01

Raport Computerworld TOP 200 uznawany jest za jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o aktualnej sytuacji rynku ICT w Polsce.

Obszerne i kompleksowe opracowanie, prezentujące szczegółowe dane dotyczące dostawców nowoczesnych technologii za rok 2021 właśnie zostało opublikowane przez Computerworld.

CLICO kolejny rok z rzędu zwyciężyło w kategorii „Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa”!

Konsekwentnie realizowana strategia sprzedaży i promocji rozwiązań liderów światowego rynku technologii w obszarach sieci, bezpieczeństwa i zarządzania zagwarantowała wysoką pozycję firmy między innymi w kategoriach:

  • największe firmy informatyczne działające w Polsce w 2021 roku;
  • największe informatyczne grupy kapitałowe oraz spółki zależne działające w Polsce w 2021 roku. Liderzy cyfryzacji w Polsce;
  • najwięksi dystrybutorzy IT działający w Polsce;
  • firmy IT o największym zysku netto w 2021;
  • firmy informatyczne o największym wzroście przychodów z IT w 2021 roku;
  • najwięksi dostawcy usług szkoleniowych w 2021 roku;
  • najwięksi dostawcy oprogramowania w 2021 roku;
  • najwięksi dostawcy sprzętu IT w 2021 roku;
  • najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich w 2021 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące raportu są dostępne na stronie:  RAPORT