CLICO w raporcie Computerworld TOP 200!

2023-06-29

CLICO kolejny rok z rzędu zwyciężyło w kategorii „Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa”! 

Konsekwentnie realizowana strategia sprzedaży i promocji rozwiązań liderów światowego rynku technologii w obszarach sieci, bezpieczeństwa i zarządzania zagwarantowała wysoką pozycję firmy między innymi w kategoriach: 

 • największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce, 
 • największe firmy IT działające w Polsce, 
 • najwięksi dystrybutorzy IT działający w Polsce, 
 • najwięksi dostawcy usług szkoleniowych w 2022 roku, 
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji w 2022 roku, 
 • najwięksi eksporterzy rozwiązań IT w 2022, 
 • firmy informatyczne o największym wzroście przychodów z IT w 2022 roku,
 • najwięksi dostawcy sprzętu IT, 
 • najwięksi dostawcy oprogramowania, 
 • firmy IT o największym zysku netto; 
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji w 2022 roku. 

Raport Computerworld TOP 200 uznawany jest za jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o aktualnej sytuacji rynku ICT w Polsce. 

Obszerne i kompleksowe opracowanie, prezentujące szczegółowe dane dotyczące dostawców nowoczesnych technologii za rok 2022 właśnie zostało opublikowane przez Computerworld. 

Szczegółowe informacje dotyczące raportu są dostępne na stronie:  https://www.computerworld.pl/news/Spacer-po-grani,445918.htmlc 

CLICO działa na rynku zaawansowanych technologii od 1991 roku, skutecznie wprowadzając i promując w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. Od samego początku firma postawiła przed sobą jasną strategię realizowaną w ramach dystrybucji z wartością dodaną (VAD), rozumianą w sposób daleko wykraczający poza powszechną interpretację tego pojęcia.