CLICO W RAPORCIE COMPUTERWORLD TOP 200!

2024-07-08

CLICO kolejny rok z rzędu zwycięża w kategorii „Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa”! 

Konsekwentnie realizowana strategia sprzedaży i promocji rozwiązań liderów światowego rynku technologii w obszarach sieci, bezpieczeństwa i zarządzania zagwarantowała wysoką pozycję firmy między innymi w następujących kategoriach za 2023 rok:

 • największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce,
 • największe firmy IT działające w Polsce, 
 • najwięksi dystrybutorzy IT działający w Polsce, 
 • najwięksi dostawcy usług szkoleniowych, 
 • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji,
 • najwięksi eksporterzy rozwiązań IT, 
 • firmy informatyczne o największym wzroście przychodów z IT,
 • najwięksi dostawcy sprzętu IT, 
 • najwięksi dostawcy oprogramowania, 
 • najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich,
 • firmy IT o największym zysku netto.

Raport Computerworld TOP 200 uznawany jest za jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o aktualnej sytuacji rynku ICT w Polsce. 

Obszerne i kompleksowe opracowanie, prezentujące szczegółowe dane dotyczące dostawców nowoczesnych technologii za rok 2023 zostało opublikowane przez Computerworld. 

Szczegółowe informacje dotyczące raportu są dostępne na stronie:  https://www.computerworld.pl/news/Raport-Computerworld-TOP-200-od-dzis-dostepny-w-sprzedazy,447372.html

CLICO działa na rynku zaawansowanych technologii od 1991 roku, skutecznie wprowadzając i promując w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. Od samego początku firma postawiła przed sobą jasną strategię realizowaną w ramach dystrybucji z wartością dodaną (VAD), rozumianą w sposób daleko wykraczający poza powszechną interpretację tego pojęcia. Korzystając z ponad 30 lat doświadczenia edukuje rynek, oferując poza najlepszymi produktami czołowych producentów na świecie kompleksowy zestaw usług doradczych, edukacyjnych oraz audytowych, czym wspiera wszelkiego typu organizacje w procesie doskonalenia cyberbezpieczeństwa w obszarach IT, OT i IoT.