Recorded Future w ofercie dystrybucyjnej CLICO

2021-03-22

Oferta dystrybucyjna CLICO powiększyła się o platformę Security Intelligence dostarczaną przez Recorded Future.  

CLICO – największy, ze 100% kapitałem polskim - specjalizowany dystrybutor z wartością dodaną od 1991 roku skutecznie wprowadza i promuje w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. W pierwszym kwartale 2021 CLICO sfinalizowało umowę z firmą Recorded Future i do swojej oferty dystrybucyjnej wprowadziło platformę Security Intelligence, której głównym zadaniem jest analizowanie danych o zagrożeniach w innowacyjny i efektywny sposób, celem osiągnięcia wyższego i szybszego bezpieczeństwa.

Obserwując gospodarkę globalną i niezwykły rozwój firm technologicznych w ciągu ostatnich lat, możemy powiedzieć zdecydowanie, że to dane są najcenniejsze. Dane stały się pożądanym surowcem - z jednej strony dla samych przedsiębiorstw, organizacji i państw, z drugiej strony jednak czyhają na nie cyberprzestępcy, ponieważ ich kradzież oznacza ogromny zysk. Co cyberprzestępcy wiedzą o naszej organizacji, czy coś planują? Czy jest sposób na szybki dostęp do wiedzy o danych, jakie wyciekły z naszej organizacji do dark web? Czy istnieje przejrzysty mechanizm pokazujący aktualne zagrożenia cybernetyczne na świecie, które są istotne dla naszej organizacji? I na koniec - czy można skrócić czas wymagany do obsługi i potwierdzania incydentów bezpieczeństwa? Na te wszystkie pytania i potrzeby odpowiedzieć możemy wdrażając rozwiązanie Recorded Future, które od marca 2021 dostępne jest w portfolio dystrybucyjnym CLICO, z czego bardzo się cieszymy.” – mówi Maciej Martinek, Security Consultant w CLICO.

Specjalistyczna platforma od Recorded Future dostarcza niezliczoną ilość danych, w tym danych kontekstowych, koniecznych do skutecznej akceleracji SOC (Security Operation Center) w każdym aspekcie jego działalności. Połączenie zaawansowanej analityki maszynowej z inteligencją śledczą zespołów badawczych producenta pozwala na wykorzystanie niezrównanej potęgi informacji pozyskiwanych z wielu źródeł, jak między innymi: artykuły technologiczne i prasowe, dark web, media społecznościowe, bazy reputacyjne i wiele innych.

„850 000 źródeł, w tym 1500 forów hakerskich na dark web, 6 miliardów podmiotów i 75 miliardów referencji - to obecnie największa na świecie baza wywiadu cybernetycznego. Cała ta wiedza zebrana przez Recorded Future staje się dostępna dla klienta i  przystępnie podana. Przyspieszamy pracę SOC i CERT poprzez skracanie czasu potrzebnego do obsługi incydentów, umożliwiamy także przeszukiwanie źródeł jawnych i niejawnych oraz dajemy wam wgląd w to, jakie podatności są faktycznie istotne w organizacji. ” – dodaje Mateusz Olszewski, Sales Executive Eastern Europe  w Recorded Future. „CLICO to nie tylko kompetentny partner biznesowy, ale także kopalnia wiedzy dla każdego, kto zajmuje się cyberbezpieczeństwem. Czujemy się wyróżnieni faktem, że jesteśmy jedyną kompletną i uniwersalną platformą Security Intelligence w portfolio tego dystrybutora. Współpraca między Recorded Future, a CLICO wzmocni naszą pozycję na rynku w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej”.

Umowa dystrybucyjna CLICO obowiązuje w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji: https://clico.pl/vendors/recorded-future oraz https://www.recordedfuture.com/

 

RF CLICO

Recorded Future Partners with CLICO

CLICO portfolio now includes the Recorded Future Security Intelligence Platform.

CLICO — the largest with 100% Polish capital value added distributor - since 1991 has been effectively introducing and promoting innovative solutions of global market leaders in Poland and other countries of Central and Eastern Europe. In the first quarter of 2021, CLICO finalized an agreement with Recorded Future and introduced its Security Intelligence Platform to its distribution portfolio. The Recorded Future solution organizes and analyzes threat data in an entirely new and different way for faster and more accurate security.

By observing the global economy and the remarkable development of technology companies in recent years, we can definitely say that it is data that is the most valuable. Data has become a desirable resource. On one hand desirable for companies, organizations and countries, but on the other hand, for cybercriminals lurking for them, because stealing means a huge profit. What do cybercriminals know about our organization or are they planning something? Is there a quick way to know if and what data leaked from our organization to the dark web? Is there a transparent mechanism to show the current cyber world threats that are relevant to our organization? Finally, can you reduce the time required to confirm and manage security incidents? We can answer all these questions and address these needs by implementing Recorded Future’s solution, available in CLICO distribution portfolio from March 2021, which we are very happy about." - says Maciej Martinek, Security Consultant at CLICO.

The Security Intelligence Platform produces an unmatched volume of contextual data that is vital to accelerate the decision making of security teams. The combination of machine analytics with human analysis and expertise allows for the use of an unrivaled source of information collected from a variety of feeds, like: open and dark web, as well as exclusive technical sources.

“Our platform contextualizes 850,000 sources, including 1,500 dark web hacking forums, six billion entities, and 75 billion references - making us the world’s largest provider of intelligence for enterprise security. We accelerate the work of security teams by reducing the time needed to manage incidents, and enable visibility into open and classified sources to give users insight into what threats and vulnerabilities are actually important in the organization.” - adds Mateusz Olszewski, Sales Executive Eastern Europe at Recorded Future. “We are excited to partner with CLICO as the only complete and universal security intelligence platform in their distributor's portfolio, and our partnership will strengthen our position on the market in Poland and Central and Eastern Europe.”

CLICO distribution contract is valid in Poland and in the countries of Central and Eastern Europe.