Scirge w ofercie dystrybucyjnej CLICO

2021-05-27

Oferta dystrybucyjna CLICO powiększyła się o rozwiązanie od firmy Scirge, umożliwiające monitorowanie i audytowanie haseł, używanych przez pracowników na komputerach służbowych.

CLICO – największy, ze 100% kapitałem polskim - specjalizowany dystrybutor z wartością dodaną, od 1991 roku skutecznie wprowadza i promuje w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. W drugim kwartale 2021 CLICO sfinalizowało umowę z firmą Scirge i do swojej oferty dystrybucyjnej wprowadziło innowacyjne rozwiązanie monitorujące aplikacje webowe i chmurowe używane przez pracowników na komputerach służbowych, pod kątem identyfikacji "Shadow IT" (aplikacje, które nie są zatwierdzone w organizacji).

„Pytanie o zarządzanie hasłami użytkowników z pewnością zadają sobie osoby odpowiedzialne za budowanie polityki bezpieczeństwa w organizacji. Tym bardziej, że aspekty związane z cyfrową tożsamością pracownika i jego uwierzytelnianie powinny stanowić jeden z filarów tej polityki. Jak wiele poważnych incydentów bezpieczeństwa wynikających z niewłaściwej dbałości pracowników o hasła można uniknąć? Na to pytanie odpowiedź znają reprezentanci węgierskiej firmy Scirge, której rozwiązanie dostępne jest już w portfolio dystrybucyjnym CLICO, z czego bardzo się cieszymy.  Pracownicy używający firmowego adresu email jako loginu do aplikacji używanych prywatnie, czy też używający tych samych haseł do wielu aplikacji, a w szczególności takich samych haseł do aplikacji prywatnych jakich używają do aplikacji służbowych, pracownicy dzielący między sobą konta do aplikacji… to tylko niektóre scenariusze, którym zaradzić może wdrożenie Scirge w organizacji.”  mówi Mateusz Gajda, Security Consultant w CLICO.

Monitorowanie odbywa się przy pomocy rozszerzenia do przeglądarki Web zainstalowanej na komputerach służbowych pracowników i dzięki temu widoczne jest do jakiej aplikacji pracownicy się łączą oraz to jakie loginy podają. Dokonywane jest także monitorowanie hasła m.in. pod względem jego siły i złożoności. Dodatkowo działanie Scirge nie wymaga, aby ruch sieciowy przechodził przez proxy lub inne urządzenie.

„Z radością informujemy o nawiązaniu współpracy z CLICO - dystrybutorem o udokumentowanym doświadczeniu we wprowadzaniu nowych rozwiązań na rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To istotny krok w naszej ekspansji regionalnej. Scirge jest w pełni oddany swoim partnerom dystrybucyjnym, a CLICO jest dystrybutorem z wartością dodaną, którego szukaliśmy. Razem będziemy w stanie dotrzeć do jeszcze większej liczby partnerów i wesprzeć ich klientów w rozwiązaniu problemu Shadow IT, który pojawił się w tej nowej erze cyfrowej transformacji i korzystania z aplikacji w chmurze.”  - dodaje Zsolt Husvéti, założyciel Scirge.

Umowa dystrybucyjna CLICO obowiązuje w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.