Zmiana Zarządu w Grupie CLICO

2022-01-03

W wyniku zaplanowanych zmian organizacyjnych w strukturach spółki, z dniem 1 stycznia 2022 nastąpiła zmiana Zarządu w Grupie CLICO. Trzech założycieli i właścicieli firmy tj. Tomasz Ryś, Janusz Jarosz oraz Roman Piekutowski, stanowiąc dotychczasowy skład Zarządu, ustępuje z pełnienia funkcji kierujących grupą kapitałową i przechodzi do Rady Nadzorczej Grupy CLICO. Nowa Rada Nadzorcza spółki podjęła decyzję o powołaniu nowego Zarządu w składzie:

  • Grzegorz Rospond – Prezes Zarządu / CEO,
  • Agnieszka Siewiorek – Dyrektor Finansowy / CFO,
  • Mariusz Stawowski – Dyrektor Techniczny / CTO.

„Z mojego punktu widzenia najwyższą wartością, którą zawsze wyznajemy we wszystkich obszarach działania jest podejście długoterminowe do współpracy i planowania. Zawsze patrzymy w horyzoncie czasowym dłuższym, a nie krótszym i to w wielu aspektach. Zaczynając od współpracy na linii firma – człowiek, pracownik. To przyświecało założycielom firmy od samego początku. Kiedy przychodziłem do firmy w 2005 roku to długoterminowe podejście do relacji zostało bardzo wyraźnie zakomunikowane i trwa do dzisiaj. Z ogromną dumą i radością przyjąłem decyzję Rady Nadzorczej o możliwości kontynuowania przyjętej strategii oraz dalszego umacniania pozycji CLICO w regionie.  ” – powiedział Grzegorz Rospond, CEO w Grupie CLICO.

„Sukces polskiej firmy, jaki osiągnęliśmy w wielu krajach Europy wynika w dużej mierze z naszej strategii proaktywnego działania - cały czas analizujemy i przewidujemy potrzeby klientów tak, aby jako pierwsi wprowadzać na rynek nowe rozwiązania wraz z odpowiednim wsparciem technicznym. Zrozumienie potrzeb klientów odbywa się przez wdrożony w CLICO model bliskiej współpracy działu technicznego z działem handlowym. Opiekę nad każdym producentem w ofercie CLICO sprawuje para "Sales Product Manager" i "Technical Product Manager", którzy łączą kompetencje biznesowe i techniczne tak, aby lepiej rozumieć potrzeby rynku i skutecznie pomagać partnerom w projektach nowych technologii. Zrozumienie aktualnych i przewidywanie przyszłych potrzeb klientów daje także wymierne korzyści dla producentów, których nowe rozwiązania są sprawnie wprowadzane na rynek.” – dodał dr inż. Marusz Stawowski – CTO w Grupie CLICO.

„CLICO działa na rynku zaawansowanych technologii od 1991 roku, skutecznie wprowadzając i promując w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. Od samego początku firma postawiła przed sobą jasną strategię realizowaną w ramach dystrybucji z wartością dodaną (VAD), rozumianą w sposób daleko wykraczający poza powszechną interpretację tego pojęcia. Zamierzamy kontynuować strategię firmy i nie rezygnować z ambicji dostarczania trudnych i unikalnych rozwiązań koncentrując się na trzech obszarach: bezpieczeństwie, sieciach i zarządzaniu.” – skomentowała Agnieszka Siewiorek, CFO w Grupie CLICO.

Korzystając z 30 lat doświadczenia, CLICO edukuje rynek oferując poza najlepszymi produktami czołowych producentów na świecie kompleksowy zestaw usług doradczych, edukacyjnych oraz audytowych, czym wspiera wszelkiego typu organizacje w procesie doskonalenia cyberbezpieczeństwa w obszarach IT, OT i IoT. Jako autoryzowany ośrodek oferuje wysoko cenione wsparcie techniczne, a także autoryzowane oraz własne szkolenia, obejmujące nie tylko technologie i produkty znajdujące się w portfelu dystrybucyjnym, ale także zagadnienia ogólne. Oprócz czterech biur polskich w Krakowie, Warszawie, Katowicach i Rzeszowie, CLICO posiada aktualnie również oddziały lokalne w Rumunii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Słowenii, Serbii oraz na Węgrzech. Od lat firma ma również reprezentację w krajach bałtyckich.

 

Grzegorz Rospond jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie. Ma ponad 16-letnie doświadczenie biznesowe w branży IT w obszarze sprzedaży w globalnych strukturach partnerskich w ramach grupy kapitałowej działającej w regionie Polski i Europy Środkowo Wschodniej. Z CLICO związany od 2005 roku, kiedy to pojawił się tuż po ukończeniu studiów, aby z ambicją zdobywać doświadczenia. Z konsekwencją i pracowitością piął się na kolejne szczeble kariery zawodowej rozpoczynając od stanowiska Sales Development Managera, następnie od 2012 roku Dyrektora Sprzedaży oraz Dyrektora Zarządzającego na całą grupę CLICO od roku 2016. Zarządzał zespołami handlowymi i rozwoju biznesu, a także z sukcesem wprowadzał firmę na kolejne terytoria, powołując do życia oddziały lokalne CLICO. Od stycznia 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu CLICO Sp. z o.o., odpowiadając m.in. za realizację strategii rozwoju firmy, przygotowanie rocznych i wieloletnich planów sprzedażowych i zarządzanie obszarem sprzedaży i rozwoju biznesu w całej grupie CLICO.

Grzegorz Rospond

 Grzegorz Rospond, Prezes Zarządu / CEO  w Grupie CLICO

Agnieszka Siewiorek jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i organizacja, specjalizacja w zakresie zarządzania finansami. Ma ponad 17-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze prawa, księgowości i finansów w ramach grupy kapitałowej działającej w regionie Polski i Europy Środkowo Wschodniej. Doświadczony doradca podatkowy i biegły rewident. Z CLICO związana od 2004 roku, kiedy to rozpoczęła pracę na stanowisku Głównego Księgowego, odpowiadając za księgowość firmy, nadzorują płatności i płace. Następnie Członek Zarządu w spółkach zależnych, powoływanych w ramach grupy kapitałowej CLICO, kolejno - od 2015 roku w CLICO S.R.L. (Rumunia), od 2016 w CLICO Bulgaria Ltd., CLICO SEE d.o.o (Adriatyki) oraz CLICO HUNGARY Kft.,od 2017 roku w CLICO s.r.o. (Czechy). Od 2018 roku Dyrektorka Działu Finansowo-Prawnego, odpowiedzialna za budżet firmy, funkcjonowanie systemu księgowości i sprawozdawczości finansowej w ramach całej grupy kapitałowej i nadzór nad współpracą z instytucjami finansowymi. W styczniu 2022 powołana do Zarządu w Grupie CLICO, gdzie jako Dyrektor Finansowy / CFO  odpowiada m.in. za politykę i sytuację finansową grupy kapitałowej.

Agnieszka_Siewiorek_2023

Agnieszka Siewiorek, Dyrektor Finansowy / CFO w Grupie CLICO

Dr inż. Mariusz Stawowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów i audytów bezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISSP, CEH i CCISO. Jest aktywnym instruktorem prowadzącym w Polsce autoryzowane seminaria (ISC)2 CISSP. Otrzymał tytuł doktora nauk technicznych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za pracę w dziedzinie analizy i projektowania zabezpieczeń sieciowych systemów informatycznych. Jest autorem wielu artykułów w polskich i zagranicznych magazynach IT (w tym 7 publikacji w ISSA Journal) oraz 6 książek o tematyce bezpieczeństwa IT. Członek ISSA Polska, Senior Member. Z CLICO związany od 25 lat. Początkowo, jako inżynier brał udział m.in. w pierwszych wdrożeniach rozwiązań bezpieczeństwa w Polsce, w kolejnych latach konsekwentnie budował i odpowiadał za Dział Techniczny CLICO. Od stycznia 2022 w Zarządzie grupy CLICO pełni funkcję Dyrektora Technicznego / CTO, odpowiadając m.in. za rozwój strategii biznesowej oraz zarządzanie działem technicznym CLICO w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Mariusz Stawowski

Mariusz Stawowski, Dyrektor Techniczny / CTO w Grupie CLICO