Zobacz CYBERATAK LIVE!

2022-01-17

XDR w ogniu cyberataków!

ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE

DATA: 1 MARCA 2022
GODZINA: 10:00
MIEJSCE: ONLINE

Każda nowa wersja malware stosuje coraz doskonalsze techniki obchodzenia zabezpieczeń (tzw. evasion techniques) - zaciemnienie i szyfrowanie kodu, wieloetapowe ładowanie kodu, wstrzykiwanie kodu do innych procesów, pivoting i tunelowanie DNS, HTTPS i steganografia, itd. Dla zabezpieczeń opartych o sygnatury i heurystykę współczesne cyberataki są niewidoczne.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak w warunkach rzeczywistych cyberataków radzi sobie jedna z najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologii zabezpieczeń - eXtended Detection and Response (XDR) firmy Trend Micro.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze, w trakcie którego wykonamy symulację rzeczywistych technik cyberataków stosowanych przez grupy cyberprzestępcze aktywnie działające w Polsce. Postaramy się sprawdzić jak XDR widzi poszczególne fazy cyberataku - od „initial access” do przejęcia kontrolera domeny oraz jakie ma możliwości odpowiedzi na ataki. Symulację wykonamy w profesjonalnym laboratorium symulacji i badania cyberbezpieczeństwa, gdzie zapewnione są warunki analogiczne jak w sieci firmowej z Active Directory.

ZAREJESTRUJ SIĘ bezpłatnie

AGENDA:
1. Jak przebiega cyberatak - omówienie wybranych scenariuszy rzeczywistych cyberataków.
2. Live demo - konsola administratora zabezpieczeń XDR i narzędzia zarządzania incydentami.
3. Live demo - symulacja technik cyberataków (wg MITRE ATT&CK) stosowanych przez grupy cyberprzestępcze aktywne w Polsce.
4. Live demo - analiza "w trakcie włamaniowa" z użyciem narzędzi XDR i odpowiedź na cyberataki.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w webinarium/pokazie live demo:
Dowiesz się jak praktycznie działa nowa kategoria zabezpieczeń eXtended Detection and Response (XDR) w warunkach rzeczywistych cyberataków z użyciem technik stosowanych przez grupy cyberprzestępcze aktywne w Polsce.


ZAREJESTRUJ SIĘ BEZPŁATNIE

Spotkanie poprowadzą: Mariusz Stawowski i Cezary Michalak, eksperci w zespole Red Team CLICO.

Mariusz stawowskiCezary Michalak