Centrum Szkoleń

Firewall: Optimizing Firewall Threat Prevention (PAN-EDU-214)

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena
Firewall: Optimizing Firewall Threat Prevention (PAN-EDU-214) Palo Alto Networks pl Online 2021-04-19
Miejsc: 6!
3 2100.00
2600.00
Rejestruj
Szkolenie Firewall: Optimizing Firewall Threat Prevention (PAN-EDU-214) Palo Alto Networks
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2021-04-19
Miejsc: 6!
Dni 3
Cena 2100.00
2600.00
Rejestruj

Grupa docelowa: Inżynierowie Bezpieczeństwa, Administratorzy Bezpieczeństwa, Analitycy Bezpieczeństwa, Inżynierowie Sieciowi, Inżynierowie Wsparcia.

Poziom kursu: Studenci muszą posiadać ukończony kurs PAN-EDU-210 lub adekwatną wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo muszą być zaznajomieni z podstawowymi zagadnieniami sieciowymi, w tym z tematyką routingu, przełączania i adresacji IP.

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Przegląd profili bezpieczeństwa Zarządzanie i monitorowanie dzień po dni Zasady podstawowej widoczności w PANOS

Dzień 2 9:00 - 17:00

Analiza oraz aktualizacja reguł dla ruchu tranzytowego Dobre praktyki dla ruchu terminowanego na urządzeniu Dobre praktyki ruchu wychodzącego

Dzień 3 9:00 - 17:00

Obsługa ruchu wewnętrznego Wzmacnianie bezpieczeństwa PANOS Redukcja ilosci reguł przy zachowaniu spójności bezpieczeństwa

Uprawnienia/Certyfikaty