Ivanti

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.ivanti.pl

Opis technologii

ITSM

Ivanti Neurons - Zarządzanie usługami IT jest dużym wyzwaniem, a użytkownicy oczekują coraz więcej. Ivanti Neurons for ITSM to platforma zarządzania usługami IT, która zmienia helpdesk i zespoły wsparcia w strategiczne aktywatory biznesu. Zoptymalizowany pod kątem chmury, ale dostępny również lokalnie. Poprawia codzienne operacje w oparciu o standard ITIL. Od zgłoszenia do rozwiązania problemu. Optymalizuje zużycie zasobów, pozwala na efektywną współpracę z użytkownikami dzięki szerokiemu wykorzystaniu samoobsługi.

MDM/UEM

MOBILEIRON ACCESS - system służący do zabezpieczenia dostępu do usług firmowych dostępnych w chmurze, takich jak np.: Office 365, G Suite, Salesforce, Box, Dropbox (oraz inne systemy obsługujące standard SAML 2.0). Access pozwala na precyzyjne zdefiniowanie dostępu do usług chmurowych, tzn.: KTO, z JAKIEGO urządzenia oraz z JAKIEJ aplikacji łączy się z usługą. Dodatkowo, rozwiązanie wspiera mechanizm zero sign-on zwiększający bezpieczeństwo użytkowników i niwelujący problemy związane z wpisywaniem nieprawidłowych haseł. Do poprawnego działania Access wymaga tzw. identity providera (np. Microsoft ADFS, PingOne czy Octa).

Mobile security

MOBILEIRON THREAT DEFENSE (MTD) - to uzupełnienie ochrony urządzeń mobilnych zapewnianej przez konsolę Mobileiron Core (lub Cloud). Opiera się na ochronie urządzenia, ochronie przed zagrożeniami sieciowymi, złośliwym oprogramowaniem, a także anty-phishingowej. Zaletami MTD jest działanie w trybie offline (nawet gdy urządzenie nie jest połączone z siecią komórkową lub wifi). Wdrożenie nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika telefonu, ponieważ klient MTD jest zintegrowany z aplikacją mobilną Mobileiron. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego mamy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami 0day.

NAC

PULSE POLICY SECURE - rozwiązanie o wysokiej niezawodności pozwalające przydzielać dostęp do zasobów sieci lokalnej uwierzytelnionym użytkownikom i urządzeniom. Posiada możliwość integracji z wieloma źródłami tożsamości, między innymi Radius, AD, SQL DB, wewnętrzna baza kont. Współpracuje z wieloma dostawcami sprzętu sieciowego (LAN, WIFI, VPN). Unikalne cechy rozwiązania to możliwość realizacji uwierzytelnienia maszynowego i użytkownika w jednej transakcji EAP oraz monitorowanie stacji końcowej w trybie ciągłym z możliwością natychmiastowego powiadomienia serwera o zmianie statusu.

VPN Gateway

PULSE CONNECT SECURE - rozwiązanie to pozwala udostępnić użytkownikom zasoby wewnętrzne organizacji przy użyciu przeglądarki lub klienta VPN. Pozwala utworzyć rozbudowane polityki uwierzytelnienia i autoryzacji i przydzielenie dostępu do zasobów na podstawie roli. Unikalne cechy rozwiązania to możliwość oceny stanu stacji klienckiej i dostępu RDP i SSH przy użyciu wyłącznie przeglądarki bez konieczności instalacji agenta oraz tworzenia zdalnych sesji na potrzeby dostępu serwisowego.

Vulnerability Management

Patch Management - W coraz bardziej złożonej i rozproszonej infrastrukturze instalacja poprawek jest dużym wyzwaniem i obciążeniem dla działu IT. Ivanti potrafi rozwiązać problem szybko i skutecznie. Potrafi zaproponować rozwiązanie dopasowane do wymagań klienta i uwzględniając różne elementy infrastruktury. Dzięki inwentaryzacji poprawek można w każdej chwili sprawdzić, które systemy już zostały zaktualizowane, a które jeszcze są podatne. Można tworzyć polityki bazujące na krytyczności poprawek i wymuszać instalację tych najważniejszych jak tylko się pojawią. Narzędzia Ivanti klasy Patch Management wzmacniają kondycję bezpieczeństwa, pozwalają zatrzymać znane ataki oraz ograniczyć możliwości użycia nieznanych.

Pomocne pliki