Ivanti

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.ivanti.pl

Opis technologii

ITSM

Ivanti Neurons - Zarządzanie usługami IT jest dużym wyzwaniem, a użytkownicy oczekują coraz więcej. Ivanti Neurons for ITSM to platforma zarządzania usługami IT, która zmienia helpdesk i zespoły wsparcia w strategiczne aktywatory biznesu. Zoptymalizowany pod kątem chmury, ale dostępny również lokalnie. Poprawia codzienne operacje w oparciu o standard ITIL. Od zgłoszenia do rozwiązania problemu. Optymalizuje zużycie zasobów, pozwala na efektywną współpracę z użytkownikami dzięki szerokiemu wykorzystaniu samoobsługi.

MDM/UEM

KONSOLA MDM/UEM - fundament platformy do zarządzania, konfiguracji i tworzenia polityk bezpieczeństwa dla urządzeń mobilnych dedykowana dla systemów Android i iOS, ale pozwalająca również na zarządzanie systemami Windows 10 oraz macOS. W zależności od potrzeb, możliwe jest wdrożenie systemu w wersji on-prem lub skorzystanie z wersji chmurowej a architektura w obu przypadkach została uproszczona do minimum i nie wymaga zakupu dodatkowych licencji np. na system serwerowy czy na komercyjną bazę danych. W 2022r. firma Ivanti wprowadziła nowe nazewnictwo dla konsoli MDM/UEM: konsola chmurowa to Ivanti Neurons for MDM (dawniej Mobileiron Cloud); konsola on-prem to Ivanti Endpoint Manager for Mobile (dawniej Mobileiron Core). Ivanti ZSO (ang. Zero Sign-On, dawniej Mobileiron Access) to uzupełnienie dla konsoli MDM/UEM, dla Klientów wymagających topowych rozwiązań bezpieczeństwa dla usług firmowych w chmurze, takich jak Microsoft/Office 365, Google Workspace, Salesforce, Box, Dropbox (lub inne systemy obsługujące standard SAML 2.0). ZSO pozwala na precyzyjne zdefiniowanie KTO, z JAKIEGO urządzenia oraz z JAKIEJ aplikacji łączy się z firmową usługą w chmurze. Dodatkowo, ZSO wspiera mechanizm zero sign-on zwiększający bezpieczeństwo użytkowników dzięki rezygnacji z użycia haseł na rzecz uwierzytelnienia opartego na użyciu certyfikatów cyfrowych. Do poprawnego działania ZSO wymaga tzw. identity providera (np. Microsoft ADFS, PingOne czy Octa).

Mobile security

MOBILEIRON THREAT DEFENSE (MTD) - to uzupełnienie ochrony urządzeń mobilnych zapewnianej przez konsolę MDM/UEM. Jest to mobilny EDR (ang. Endpoint Detection & Response) dedykowany dla systemu Android oraz iOS. Działanie MTD opiera się na ochronie integralności urządzenia (np. zaawansowane wykrywanie roota lub jailbreak’a), ochronie przed zagrożeniami sieciowymi, ochronie przed złośliwym oprogramowaniem, a także ochronie anty-phishingowej. Unikalną zaletą MTD od Ivanti jest działanie w trybie offline (nawet gdy urządzenie nie jest połączone z siecią komórkową lub wifi). Wdrożenie nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika telefonu, ponieważ klient MTD jest zintegrowany z mobilnym klientem MDM/UEM. Ten ostatni aspekt to cecha unikalna pośród rozwiązań tego typu, która pozwala na bezproblemowe uruchomienie zabezpieczeń bez interakcji od strony użytkownika telefonu.

NAC

PULSE POLICY SECURE - rozwiązanie o wysokiej niezawodności pozwalające przydzielać dostęp do zasobów sieci lokalnej uwierzytelnionym użytkownikom i urządzeniom. Posiada możliwość integracji z wieloma źródłami tożsamości, między innymi Radius, AD, SQL DB, wewnętrzna baza kont. Współpracuje z wieloma dostawcami sprzętu sieciowego (LAN, WIFI, VPN). Unikalne cechy rozwiązania to możliwość realizacji uwierzytelnienia maszynowego i użytkownika w jednej transakcji EAP oraz monitorowanie stacji końcowej w trybie ciągłym z możliwością natychmiastowego powiadomienia serwera o zmianie statusu.

VPN Gateway

PULSE CONNECT SECURE - rozwiązanie to pozwala udostępnić użytkownikom zasoby wewnętrzne organizacji przy użyciu przeglądarki lub klienta VPN. Pozwala utworzyć rozbudowane polityki uwierzytelnienia i autoryzacji i przydzielenie dostępu do zasobów na podstawie roli. Unikalne cechy rozwiązania to możliwość oceny stanu stacji klienckiej i dostępu RDP i SSH przy użyciu wyłącznie przeglądarki bez konieczności instalacji agenta oraz tworzenia zdalnych sesji na potrzeby dostępu serwisowego.

Vulnerability Management

Patch Management - W coraz bardziej złożonej i rozproszonej infrastrukturze instalacja poprawek i aktualizacji bezpieczeństwa jest dużym wyzwaniem i obciążeniem dla działu IT. Ivanti potrafi rozwiązać ten problem szybko i skutecznie oraz zaproponować rozwiązanie dopasowane do wymagań klienta i uwzględniające różne elementy infrastruktury. Dzięki inwentaryzacji poprawek można w każdej chwili sprawdzić, które systemy już zostały zaktualizowane, a które jeszcze są podatne. Można tworzyć polityki bazujące na krytyczności poprawek i wymuszać instalację tych najważniejszych jak tylko się pojawią. Narzędzia Ivanti klasy Patch Management wzmacniają kondycję bezpieczeństwa, pozwalają zatrzymać zarówno ataki „znane” jak i ograniczyć możliwości użycia nieznanych podatności w oprogramowaniu.

Pomocne pliki