Centrum Szkoleń

JIR – ruting dla średniozaawansowanych

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena (netto)
JIR – ruting dla średniozaawansowanych Juniper Networks pl Online 2023-05-30
Miejsc: 5!
2 1350.00
1500.00
Rejestruj
Szkolenie JIR – ruting dla średniozaawansowanych Juniper Networks
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2023-05-30
Miejsc: 5!
Dni 2
Cena (netto) 1350.00
1500.00
Rejestruj

Podczas dwudniowego szkolenia szczegółowo przedstawiana jest tematyka protokołów rutingu dynamicznego najczęściej używanych w sieciach Enterprise wraz z przykładami konfiguracji. Wśród omawianych zagadnień znajdują się funkcje rutingu niezależne od protokołów, load balancing (ECMP), filter-based forwarding (czyli policy-based routing), OSPF, BGP, tunelowanie w sieciach IP (GRE, IP-in-IP) oraz mechanizmy HA. Ponadto szkolenie zawiera zestaw ćwiczeń praktycznych pomagających w zdobyciu doświadczenia w konfigurowaniu i monitorowaniu ruterów Juniper.

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów sieci zarządzających urządzeniami z systemem operacyjnym JUNOS (a więc ruterami serii J, M, MX, przełącznikami EX, oraz firewallami SRX), jak również dla pracowników działów wsparcia technicznego.

Wymagania wstępne: Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w podstawowych szkoleniach IJS (Podstawy systemu operacyjnego JUNOS) oraz JRE (Podstawy rutingu w systemie JUNOS) – lub posiadać doświadczenie z pracą w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tych szkoleń.

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Wstęp. Właściwości rutingu niezależne od protokołów. Ruting statyczny. Przygotowanie tras do redystrybucji – trasy typu aggregated i generated. Prefiksy niedozwolone – martians. Wirtualizacja - Instancje rutingu. Load Balancing i Filter Based Forwarding. Rozkładanie obciążenia na ruterach (ECMP). Konfiguracja i monitorowanie load balancingu. Filter Based Forwarding, czyli Policy Based Routing. Native VLAN. Konfiguracja i monitorowanie FBF. Protokół OSPF. Omówienie OSPF. Zestawianie sąsiedztwa i przyległości, wybór rutera Designated. Skalowalność OSPF. Konfiguracja i monitorowanie OSPF.

Dzień 2 9:00 - 17:00

Protokół BGP. Omówienie BGP. Atrybuty BGP. iBGP vs eBGP. Konfiguracja i monitorowanie BGP. Tunelowanie w sieciach IP. Tunelowanie ruchu Tunele GRE oraz IP-in-IP. Implementowanie GRE i IP-in-IP. Niezawodność i funkcje HA. Przegląd możliwości ruterów w zakresie HA. Przezroczysty restart protokołów rutingu - Graceful Restart. Redundancja modułu kontrolnego - Graceful Routing Engine Switchover. Synchronizacja protokołów rutingu - Non-Stop Routing. Szybkie wykrywanie awarii - Bidirectional Forwarding Detection. Protokół redundancji gateway-a - VRRP.

Uprawnienia/Certyfikaty

  • Egzamin Pearson VUE JN0-361

Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP)