Centrum Szkoleń

INCIDENT RESPONSE W ZABEZPIECZENIACH CHECK POINT

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena (netto)
INCIDENT RESPONSE W ZABEZPIECZENIACH CHECK POINT CLICO pl Online 2023-09-20
Miejsc: 2!
3 3500.00
3900.00
Rejestruj
Szkolenie INCIDENT RESPONSE W ZABEZPIECZENIACH CHECK POINT CLICO
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2023-09-20
Miejsc: 2!
Dni 3
Cena (netto) 3500.00
3900.00
Rejestruj

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji do skutecznego wykonywania swojej pracy powinny rozumieć sposoby działania cyberprzestępców oraz posiadać umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi i zabezpieczeń do analizy zdarzeń oraz podejmowania właściwych reakcji na incydenty.

Podstawą szkolenia są ćwiczenia, które odbywają się w sieci szkoleniowej wyposażonej w zabezpieczenia Check Point (NGFW, EDR) oraz indywidualne stacje uczestników zajęć wyposażone w odpowiednie narzędzia (stacje MS Windows i Kali Linux), a także różnego rodzaju serwery Web/SMB i środowisko Active Directory do wykonywania testów rzeczywistych cyberataków. Uczestnicy zajęć wykonują techniki stosowane w rzeczywistych cyberatakach wg MITRE ATT&CK (np. OS Credential Dumping: LSASS Memory/ Security Account Manager, Web Shell, Exploitation for Privilege Escalation, Lateral Tool Transfer, Pass the Hash, Exploitation of Remote Services - Eternal, Zerologon, Print Nightmare).

UNIKALNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Uczestnicy zajęć wykonują realne techniki ataków, spotykane w rzeczywistych działaniach cyberprzestępców i przy tym posiadają dostęp do specjalistycznych systemów cyberbezpieczeństwa (m.in. Next-Generation Firewall z kompletem funkcji bezpieczeństwa, Endpoint Detection and Response z narzędziami Live Forensics i Threat Hunting), za pomocą których obserwują w jakim zakresie w rzeczywistości, możliwe jest wykrywanie poszczególnych technik cyberataków, za pomocą specjalistycznych narzędzi zabezpieczeń. Zdobyte w czasie szkolenia umiejętności w znacznym zakresie pomagają we wczesnym wykrywaniu i obsłudze rzeczywistych cyberataków.

Harmonogram

Dzień 1 9-17

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ RED TEAM I ADVERSARY EMULATION: • Jak przebiega rzeczywisty cyberatak? • MITRE ATT&CK w realnych scenariuszach cyberataków. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Podstawowe umiejętności: • Kopiowanie plików pomiędzy systemami Linux i Windows z linii komend. • Zestawianie Bind Shell pomiędzy systemami Windows i Linux. • Zestawianie Reverse Shell pomiędzy systemami Windows i Linux. • Ćwiczenie dodatkowe: Tunelowanie komunikacji sieciowej w SSH. Przykład włamania do serwera Web z użyciem Webshell, przejęcie poświadczeń z LSASS oraz administracyjny dostęp do kontrolera domeny metodą Pass-the-Hash: • File and Directory Discovery, T1083 – Dirb. • Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec, SmbClient. • Lateral Tool Transfer, T1570 – SmbClient. • Server Software Component: Web Shell, T1505.003 - aspx-reverse-shell. • Exploitation for Privilege Escalation, T1068 - PrintSpoofer exploit. • OS Credential Dumping: LSASS Memory T1003.001 - Procdump, Pypykatz. • Pass the Hash T1550.002 - Impacket (Psexec.py). Rekonesans i techniki popularne w rzeczywistych cyberatakach: • File and Directory Discoverym, T1083 - Dirb, Gobuster. • System Information Discovery, T1082 - Net user, Adfind. • Network Service Scanning, T1046 – Nmap. • Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec, SmbClient, SmbMap. • Malicious File, T1204.002 - Metasploit, Msfvenom, PowerShell. • OS Credential Dumping: LSASS Memory, T1003.001 - CrackMapExec, Procdump, Pypykatz, Mimikatz. • OS Credential Dumping: Security Account Manager, T1003.002 - Crackmapexec, PsExec, Reg Save, Impacket (Secretsdump.py). • Pass the Hash, T1550.002 - Impacket (Wmiexec.py, Smbexec.py, Psexec.py), CrackMapExec, Evil-winrm.

Dzień 2 9-17

Ataki exploit i cyberataki w środowisku Active Directory: • Z czego składa się atak exploit? • Narzędzia i zasady użycia Metasploit. • Cyberataki w środowisku Active Directory. Ćwiczenia praktyczne – Popularne techniki cyberataków w środowisku Active Directory Scenariusz 1. Włamanie do serwera Windows z użyciem exploit na podatność, zebranie poświadczeń i przejęcie kontrolera domeny: • Network Share Discovery, T1135 – CrackMapExec. • Exploitation of Remote Services, T1210 – Metasploit. • OS Credential Dumping: LSASS Memory, T1003.001 – CrackMapExec. • OS Credential Dumping: Security Account Manager, T1003.002 – Crackmapexec. • Pass the Hash, T1550.002 - Impacket (Psexec.py). • OS Credential Dumping: NTDS, T1003.003 - Impacket (secretsdump.py). Scenariusz 2. Włamanie do kontrolera domeny przez exploit na podatność, przejęcie poświadczeń i dostęp do innych serwerów w domenie: • Exploit 1. Podatność MS17-010 Eternal (CVE-2017-0144). • Exploit 2. Podatność Zerologon Vulnerability (CVE-2020-1472). • Exploit 3. Podatność Print Nightmare (CVE-2021-1675).

Dzień 3 9-17

Analiza śladów cyberataków z użyciem narzędzi dostępnych w zabezpieczeniach Next-Generation Firewall. Analiza śladów cyberataków z użyciem narzędzi Live Forensics i Threat Hunting dostępnych w zabezpieczeniach Endpoint Detection and Response (EDR). Techniki dodatkowe: • Rejestrowanie i analiza ruchu sieciowego z użyciem Wireshark. • OSINT w Red Team.

Uprawnienia/Certyfikaty