Centrum Szkoleń

Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318)

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena (netto)
Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318) Palo Alto Networks pl Online 2024-07-15
Miejsc: 2!
4 3060.00
3400.00
Rejestruj
Szkolenie Prisma Access SASE Security: Design and Operation (EDU-318) Palo Alto Networks
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2024-07-15
Miejsc: 2!
Dni 4
Cena (netto) 3060.00
3400.00
Rejestruj

Cel Kursu: Studenci biorący udział w tym 4-dniowym kursie zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zabezpieczania aplikacji, zdalnych sieci oraz mobilnych użytkowników przy wykorzystaniu usługi SASE. Studenci uzyskają możliwość przećwiczenia na żywo, w środowisku lab, konfiguracji, zarządzania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem usługi Prisma Access.

Grupa docelowa: Inżynierowie Bezpieczeństwa, Administratorzy Bezpieczeństwa, Analitycy Bezpieczeństwa, Specjaliści Bezpieczeństwa Operacyjnego, Inżynierowie Sieciowi, Inżynierowie Wsparcia. Wymagania wstępne: Studenci muszą posiadać podstawową znajomość z dziedzin cloud computing oraz powinni mieć doświadczenie z funkcjonowania chmur publicznych. Uczestnicy muszą mieć ukończone i zaliczone szkolenia PAN-EDU-210 oraz PAN-EDU-220 lub posiadać odpowiednie doświadczenie z zarządzania firewallami PaloAlto Networks. Dodatkowo uczestnicy powinni mieć doświadczenie z podstawowych koncepcji sieciowych, w tym routingu, przełączania i adresowania IP. Poziom kursu: Zaawansowany

Harmonogram / Schedule

Dzień / Day 1 10:00 - 17:00

Moduł 1: Definicje i wstęp do Prisma Access Moduł 2: Planowanie i projektowanie architektury Moduł 3: Routing w architekturze SD-WAN oraz Cloudgenix

Dzień / Day 2 9:00 - 17:00

Moduł 4: Aktywacja i konfiguracja Service Connection Moduł 5: Security Processing Nodes (SPN) Moduł 6: Wstęp do systemu zarządzania usługą z poziomu Panorama oraz Cloud

Dzień / Day 3 9:00 - 17:00

Moduł 7: Zdalne sieci Moduł 8: Mobilni użytkownicy Moduł 9: Cloud Secure Web Gateway Moduł 10: Tuning, optymalizacja i rozwiązywanie problemów

Dzień / Day 4 9:00 - 17:00

Moduł 11: Zarządzanie wieloma instancjami Moduł 12: Monitorowanie środowiska Moduł 13: ADEM Moduł 14: Kolejne kroki

Uprawnienia/Certyfikaty / Competences/Certificates