Centrum Szkoleń

Incident Response w zabezpieczeniach Palo Alto Networks

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena (netto)
Incident Response w zabezpieczeniach Palo Alto Networks CLICO pl Hybrydowe/Warszawa 2024-07-22
Miejsc: 4!
3 3900.00 Rejestruj
Szkolenie Incident Response w zabezpieczeniach Palo Alto Networks CLICO
Język pl
Lokalizacja Hybrydowe/Warszawa
Data 2024-07-22
Miejsc: 4!
Dni 3
Cena (netto) 3900.00
Rejestruj

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Podstawą szkolenia są ćwiczenia, które odbywają się w sieci szkoleniowej wyposażonej w zabezpieczenia Palo Alto Networks (NGFW, EDR) oraz indywidualne stacje uczestników zajęć wyposażone w odpowiednie narzędzia (stacje MS Windows i Kali Linux), a także różnego rodzaju serwery Web/SMB i środowisko Active Directory do wykonywania testów rzeczywistych cyber-ataków. Uczestnicy zająć wykonują techniki stosowane w rzeczywistych cyber-atakach wg MITRE ATT&CK (np. OS Credential Dumping: LSASS Memory/ Security Account Manager, Web Shell, Exploitation for Privilege Escalation, Lateral Tool Transfer, Pass the Hash, Exploitation of Remote Services - Eternal, Zerologon, Print Nightmare).

UNIKALNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Uczestnicy zająć wykonują realne techniki ataków spotykane w rzeczywistych działaniach cyberprzestępców i przy tym posiadają dostęp do specjalistycznych systemów cyberbezpieczeństwa (m.in. Next-Generation Firewall z kompletem funkcji bezpieczeństwa, Endpoint Detection and Response z narzędziami Live Forensics i Threat Hunting), za pomocą których obserwują w jakim zakresie w rzeczywistości możliwe jest wykrywanie poszczególnych technik cyberataków za pomocą specjalistycznych narzędzi zabezpieczeń. Zdobyte w czasie szkolenia umiejętności w znacznym zakresie pomagają w wczesnym wykrywaniu i obsłudze rzeczywistych cyberataków.

Harmonogram / Schedule

Dzień / Day 1 9:00 - 17:00

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ RED TEAM I ADVERSARY EMULATION: • Jak przebiega rzeczywisty cyber-atak? • MITRE ATT&CK w realnych scenariuszach cyber-ataków ĆWICZENIE PRAKTYCZNE Podstawowe umiejętności: • Kopiowanie plików pomiędzy systemami Linux i Windows z linii komend • Zestawianie Bind Shell pomiędzy systemami Windows i Linux • Zestawianie Reverse Shell pomiędzy systemami Windows i Linux • Ćwiczenie dodatkowe: Tunelowanie komunikacji sieciowej w SSH Przykład włamania do serwera Web z użyciem Webshell, przejęcie poświadczeń z LSASS oraz administracyjny dostęp do kontrolera domeny metodą Pass-the-Hash: • File and Directory Discovery, T1083 - Dirb • Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec, SmbClient • Lateral Tool Transfer, T1570 - SmbClient • Server Software Component: Web Shell, T1505.003 - aspx-reverse-shell • Exploitation for Privilege Escalation, T1068 - PrintSpoofer exploit • OS Credential Dumping: LSASS Memory T1003.001 - Procdump, Pypykatz • Pass the Hash T1550.002 - Impacket (Psexec.py) ĆWICZENIE PRAKTYCZNE Rekonesans i techniki popularne w rzeczywistych cyber-atakach: • File and Directory Discoverym, T1083 - Dirb, Gobuster • System Information Discovery, T1082 - Net user, Adfind • Network Service Scanning, T1046 - Nmap • Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec, SmbClient, SmbMap • Malicious File, T1204.002 - Metasploit, Msfvenom, PowerShell • OS Credential Dumping: LSASS Memory, T1003.001 - CrackMapExec, Procdump, Pypykatz, Mimikatz • OS Credential Dumping: Security Account Manager, T1003.002 - CrackMapExec, PsExec, Reg Save, Impacket (Secretsdump.py) • Pass the Hash, T1550.002 - Impacket (Wmiexec.py, Smbexec.py, Psexec.py), CrackMapExec, Evil-winrm

Dzień / Day 2 9:00 - 17:00

Ataki exploit i cyber-ataki w środowisku Active Directory • Z czego składa się atak exploit? • Narzędzia i zasady użycia Metasploit • Cyber-ataki w środowisku Active Directory ĆWICZENIE PRAKTYCZNE – Popularne techniki cyber-ataków w środowisku Active Directory Scenariusz 1. Włamanie do serwera Windows z użyciem exploit na podatność, zebranie poświadczeń i przejęcie kontrolera domeny: • Network Share Discovery, T1135 - CrackMapExec • Exploitation of Remote Services, T1210 - Metasploit • OS Credential Dumping: LSASS Memory, T1003.001 - CrackMapExec • OS Credential Dumping: Security Account Manager, T1003.002 - CrackMapExec • Pass the Hash, T1550.002 - Impacket (Psexec.py) • OS Credential Dumping: NTDS, T1003.003 - Impacket (secretsdump.py) Scenariusz 2. Włamanie do kontrolera domeny przez exploit na podatność, przejęcie poświadczeń i dostęp do innych serwerów w domenie: • Exploit 1. Podatność MS17-010 Eternal (CVE-2017-0144) • Exploit 2. Podatność Zerologon Vulnerability (CVE-2020-1472) • Exploit 3. Podatność Print Nightmare (CVE-2021-1675)

Dzień / Day 3 9:00 - 17:00

Analiza śladów cyberataków z użyciem narzędzi dostępnych w zabezpieczeniach Next-Generation Firewall Analiza śladów cyberataków z użyciem narzędzi Live Forensics i Threat Hunting dostępnych w zabezpieczeniach Endpoint Detection and Response (EDR) Techniki dodatkowe: - Rejestrowanie i analiza ruchu sieciowego z użyciem Wireshark - OSINT w Red Team

Uprawnienia/Certyfikaty / Competences/Certificates