Centrum Szkoleń

Firewall: Konfiguracja i zarządzanie (PAN-EDU-210)

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena
Firewall: Konfiguracja i zarządzanie (PAN-EDU-210) Palo Alto Networks pl Online 2020-07-13
Miejsc: 7!
5 3200.00
3950.00
Rejestruj
Szkolenie Firewall: Konfiguracja i zarządzanie (PAN-EDU-210) Palo Alto Networks
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2020-07-13
Miejsc: 7!
Dni 5
Cena 3200.00
3950.00
Rejestruj

Uczestnicy: Inżynierowie Bezpieczeństwa, Administratorzy Bezpieczeństwa, Analitycy Bezpieczeństwa, Inżynierowie Sieciowi, Inżynierowie Wsparcia.

Wymagania wstępne: Uczestnicy muszą posiadać podstawową znajomość pojęć sieciowych, w tym routingu, przełączania i adresowania IP. Uczestnicy powinni być zaznajomieni z podstawowymi pojęciami dotyczącymi ochrony sieci opartej na kontroli portów usług. Plusem jest doświadczenie z innymi technologiami bezpieczeństwa (IPS, serwer proxy i filtrowanie zawartości).

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Moduł 1 - Architektura rozwiązania Next Generation Firewall, Moduł 2 - Instalacje wirtualne oraz ochrona chmury, Moduł 3 - Konfiguracja podstawowa urządzenia, Moduł 4 - Konfiguracja interfejsów sieciowych

Dzień 2 9:00 - 17:00

Moduł 5 - Polityki bezpieczeństwa oraz translacja adresów, Moduł 6 - Identyfikacja aplikacji, wyjaśnienie działania AppID, Moduł 7 - Podstawy ochrony Contend-ID (Mechanizm IPS, AV, Anty-Spyware)

Dzień 3 9:00 - 17:00

Moduł 8 - Kategoryzacja stron Internetowych URL filtering, Moduł 9 - Deszyfracja ruchu szyfrowanego SSL, Moduł 10 - Ochrona WildFire

Dzień 4 9:00 - 17:00

Moduł 11 - User-ID - identyfikacja użytkowników w sieci, Moduł 12 - Global Protect - dostęp zdalny, Moduł 13 - Konfiguracja tunelów Site2Site

Dzień 5 9:00 - 17:00

Moduł 13 - Konfiguracja tunelów Site2Site, Moduł 14 - Monitorowanie urządzenia oraz tworzenie raportów, Moduł 15 - Konfiguracja klastra niezawodnościowego Active/Passive, Moduł 16 - Najlepsze praktyki konfiguracyjne

Uprawnienia/Certyfikaty

  • Egzamin Pearson VUE: PCNSA

Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych certyfikatów firmy Palo Alto Networks