Centrum Szkoleń

JIR – ruting dla średniozaawansowanych

Szkolenie Język Lokalizacja Data Dni Cena
JIR – ruting dla średniozaawansowanych Juniper Networks pl Online 2020-07-20
Miejsc: 5!
2 1200.00
1500.00
Rejestruj
Szkolenie JIR – ruting dla średniozaawansowanych Juniper Networks
Język pl
Lokalizacja Online
Data 2020-07-20
Miejsc: 5!
Dni 2
Cena 1200.00
1500.00
Rejestruj

Podczas dwudniowego szkolenia szczegółowo przedstawiana jest tematyka protokołów rutingu dynamicznego najczęściej używanych w sieciach Enterprise wraz z przykładami konfiguracji. Wśród omawianych zagadnień znajdują się funkcje rutingu niezależne od protokołów, load balancing (ECMP), filter-based forwarding (czyli policy-based routing), OSPF, BGP, tunelowanie w sieciach IP (GRE, IP-in-IP) oraz mechanizmy HA. Ponadto szkolenie zawiera zestaw ćwiczeń praktycznych pomagających w zdobyciu doświadczenia w konfigurowaniu i monitorowaniu ruterów Juniper.

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów sieci zarządzających urządzeniami z systemem operacyjnym JUNOS (a więc ruterami serii J, M, MX, przełącznikami EX, oraz firewallami SRX), jak również dla pracowników działów wsparcia technicznego.

Wymagania wstępne: Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii sieciowych – modelu ISO OSI oraz stosu protokołów TCP/IP. Uczestnicy powinni również wziąć wcześniej udział w podstawowych szkoleniach IJS (Podstawy systemu operacyjnego JUNOS) oraz JRE (Podstawy rutingu w systemie JUNOS) – lub posiadać doświadczenie z pracą w systemie JUNOS na poziomie porównywalnym z zakresem tych szkoleń.

Harmonogram

Dzień 1 10:00 - 17:00

Wstęp.
Właściwości rutingu niezależne od protokołów.
Ruting statyczny.
Przygotowanie tras do redystrybucji – trasy typu aggregated i generated.
Prefiksy niedozwolone – martians.
Wirtualizacja - Instancje rutingu.
Load Balancing i Filter Based Forwarding.
Rozkładanie obciążenia na ruterach (ECMP).
Konfiguracja i monitorowanie load balancingu.
Filter Based Forwarding, czyli Policy Based Routing.
Native VLAN.
Konfiguracja i monitorowanie FBF.
Protokół OSPF.
Omówienie OSPF.
Zestawianie sąsiedztwa i przyległości, wybór rutera Designated.
Skalowalność OSPF.
Konfiguracja i monitorowanie OSPF.

Dzień 2 9:00 - 17:00

Protokół BGP.
Omówienie BGP.
Atrybuty BGP.
iBGP vs eBGP.
Konfiguracja i monitorowanie BGP.
Tunelowanie w sieciach IP.
Tunelowanie ruchu Tunele GRE oraz IP-in-IP.
Implementowanie GRE i IP-in-IP.
Niezawodność i funkcje HA.
Przegląd możliwości ruterów w zakresie HA.
Przezroczysty restart protokołów rutingu - Graceful Restart.
Redundancja modułu kontrolnego - Graceful Routing Engine Switchover.
Synchronizacja protokołów rutingu - Non-Stop Routing.
Szybkie wykrywanie awarii - Bidirectional Forwarding Detection.
Protokół redundancji gateway-a - VRRP.

Uprawnienia/Certyfikaty

  • Egzamin Pearson VUE JN0-361

Service Provider Routing and Switching, Specialist (JNCIS-SP)