EX04 Szkolenie eksperckie: Projektowanie CSIRT/SOC i procedury operacyjne

2019-11-15

CENA SZKOLENIA: 1800 PLN

GRUPA DOCELOWA:

 • inżynierowie odpowiedzialni za zarządzanie incydentami i podatnościami
 • członkowie zespołów CSIRT/SOC
 • menadżerowie bezpieczeństwa
 • konsultacji bezpieczeństwa specjalizujący się w narzędziach SOAR i SIEM

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

Dzień 1. Projekt techniczny i organizacja

 • Terminologia, elementy i zakres usług CSIRT/SOC
 • Standardy, metodyki i wytyczne budowy CSIRT/SOC dla IT i OT
 • Informacje potrzebne do budowy CSIRT/SOC i uzyskania zgodności z wymaganiami prawa i regulacji (UoKSC, RODO, KNF, PCI-DSS)
 • Ramy organizacyjne CSIRT/SOC zgodne z metodyką SIM3 (Security Incident Management Maturity Model)
 • Proces zarządzania incydentami i podatnościami zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 27035
 • Specjalistyczne narzędzia wspomagające pracę CSIRT/SOC

Dzień 2. Procedury operacyjne i narzędzia

 • Etapy procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa (Workflow)
 • Obsługa alarmów bezpieczeństwa zgodnie z usystematyzowanym procesem zarządzania incydentami SOAR
 • Automatyzacja zarządzania incydentami i reakcji na incydenty z użyciem Playbooków
 • Ocena reputacji adresów IP, URL i hash plików związanych ze zdarzeniami
 • Szacowanie ryzyka i konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa dla zdarzeń zakwalifikowanych jako incydenty
 • Sprawdzenie potencjalnych ścieżek ataku w przypadku występowania wysokiego ryzyka względem zagrożeń ataku z sieci (m.in. exploit)
 • Zarządzanie podatnościami bezpieczeństwa z priorytetyzacją biznesową

 

WYKŁADOWCY:

Dzień 1: ekspert CISSP, CEH i CCISO z doświadczeniem w projektach CSIRT/SOC

Dzień 2: certyfikowany inżynier eSECURE SecureVisio lub innego rozwiązania SOAR

CSIRT

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: atc@clico.pl