CELE SZKOLENIA

2020-03-31

  • Uświadomienie rzeczywistych zagrożeń ze strony przestępców działających w sieci oraz ryzyka dla informacji i reputacji firmy.
  • Nauczenie pracowników zasad bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania w trakcie używania komputerów i innych urządzeń teleinformatycznych, w szczególności w trakcie korzystania z usług Internetu.
  • Przygotowanie pracowników i kierownictwa firmy na sytuacje wystąpienia zagrożenia i podejmowania właściwych decyzji.
  • Zwiększenie ostrożności pracowników oraz wyjaśnienie rzeczywistych konsekwencji nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.