ZASTOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

2020-03-31

  • Wykłady wzbogacone o projekcje multimedialne.
  • Pokazy rzeczywistych włamań do komputerów uświadamiające pracownikom na jakie ryzyko są narażeni w razie nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  • Ćwiczenia praktyczne, quizy i dyskusje wyjaśniające pracownikom jak rozpoznać zagrożenia oraz jak właściwe zachować się w takich sytuacjach.