IronNet Cybersecurity

Rozwiązania IronNet dostarczają głęboką widoczność ruchu sieciowego, dzięki produktowi IronDefense, który pozwala na analizę każdego zdarzenia w czasie rzeczywistym. Wyniki tej analizy mogą zostać współdzielone poprzez ekosystem IronDome, aby powiadomić całe środowisko (np. w wybranym sektorze gospodarki lub na szczeblu państwowym) o wystąpieniu podobnych zagrożeń oraz dostarczyć anonimowy wgląd w zebrane dane.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.ironnet.com/

Opis technologii

NDR

IRON DEFENSE - jest rozwiązaniem analizującym rzeczywisty ruch sieciowy. W połączeniu z mechanizmami nauczania maszynowego, sztucznej inteligencji oraz analityki behawioralnej rozwiązanie pozwala na szybką analizę zachowań w sieci oraz identyfikację niebezpiecznych zagrożeń w formie zdarzeń. Rozwiązanie IronDefense zbudowane jest na doświadczeniu oraz wiedzy eksperckiej IronNet w priorytetyzacji niebezpiecznych zdarzeń w celu usprawnienia działania Secucity Oprations Center (SOC). Dzięki niemu operatorzy bardzo szybko są wstanie przejść od analizy zdarzenia do jego prawidłowej klasyfikacji mając jednocześnie szybki i bezpośredni dostęp do źródeł samego zdarzenie. Wszystkie te informacje dostępne są bezpośrednio w rozwiązaniu IronDefense. Rozwiązanie IronDefense to rozwiązanie opierające się na dobrze zintegrowanym sprzęcie oraz oprogramowaniu. Architektonicznie jest to rozwiązanie dwuwarstwowe składające się z sensora (odpowiada za zbieranie danych z sieci) oraz tzw. backendu (jest modułem analitycznym). Sprzętowy backend może zostać zastąpiony przez rozwiązanie pracujące w chmurze AWS, która dostarcza bezpieczną oraz efektywną pod względem kosztów alternatywę do rozwiązania on-premise.

IRON DOME - to pierwsze w branży zautomatyzowane rozwiązanie, które łączy firmy z podobnej branży, łańcuchy dostaw, czy też regiony geograficzne w ramach wspólnej architektury obronnej, aby umożliwić podmiotom publicznym i prywatnym współpracę w celu wzmocnienia cyberochrony. Iron Dome umożliwia bezpieczne, anonimowe udostępnianie informacji o zagrożeniach i wzmacnia możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w społeczności połączonych podmiotów. Systemy IronDefense można łączyć ze sobą w celu uruchomienia obrony zbiorowej, nazywanej właśnie IronDome. Produkt wykorzystuje szybkie udostępnianie informacji o zagrożeniach oraz najnowocześniejsze mechanizmy analityczne w celu uzyskania niespotykanej dotychczas skuteczności w obronie zbiorowej. Rozwiązanie zbudowane na bazie IronDefense dostarcza wgląd w pojawiające się zagrożenia w całej społeczności w czasie rzeczywistym. IronDome zapewnia dzięki takiemu podejściu możliwość analizy oraz zajęcia się atakiem przez każdego członka społeczności IronDome niezależnie od tego gdzie ten atak wystąpił. Ten fakt powoduje że to właśnie IronDome jest podstawowym elementem, który zapewnia firmie IronNet stworzenie zbiorowego ekosystemu ochrony.

Pomocne pliki