MobileIron

MobileIron jest światowym liderem bezpieczeństwa w obszarze MDM / EMM / UEM, który dostarcza system do zarządzania urządzeniami, aplikacjami mobilnymi oraz dokumentami. Umożliwia stworzenie organizacji gdzie każdy proces biznesowy jest dostępny na urządzeniu mobilnym pracownika, szybko, wygodnie i bezpiecznie.

MDM (Mobile Device Management) – system pozwalający na podstawowe zarządzanie urządzeniami mobilnymi (przede wszystkim Android i iOS), tzn: zdalna konfiguracja oraz wymuszanie określonych polityk bezpieczeństwa (np. hasło do urządzenia).

EMM (Enterprise Mobility Management) – rozwinięcie możliwości MDM o mechanizmy zarządzania aplikacjami mobilnymi (np. zdalna instalacja aplikacji bez interakcji użytkownika) oraz funkcje ochrony treści (np. mechanizmy ochrony załączników poczty lub dokumentów służbowych otwieranych na urządzeniu mobilnym).

UEM (Unified Endpoint Management) – zawiera wszystkie możliwości EMM a jednocześnie pozwala na zarządzanie urządzeniami z systemem Windows 10 oraz macOS.

Więcej informacji:

https://www.mobileiron.com/

Opis technologii

MDM/UEM

Konsola MobileIron UEM - fundament platformy do zarządzania i zabezpieczenia urządzeń mobilnych (często określana jako „MDM”). To tu definiowane są niezbędne konfiguracje i polityki bezpieczeństwa oraz ustawienia które aplikacje powinny zostać zainstalowane na urządzeniach. Konsola jest dostępna w wersji on-prem oraz w chmurze.

Mobileiron Access - System służący do zabezpieczenia dostępu do usług firmowych dostępnych w chmurze, takich jak np.: Office 365, G Suite, Salesforce, Box, Dropbox (oraz inne systemy obsługujące standard SAML 2.0). Access pozwala na precyzyjne zdefiniowanie dostępu do usług chmurowych, tzn.: KTO, z JAKIEGO urządzenia oraz z JAKIEJ aplikacji łączy się z usługą. Dodatkowo, rozwiązanie wspiera mechanizm zero sign-on zwiększający bezpieczeństwo użytkowników i niwelujący problemy związane z wpisywaniem nieprawidłowych haseł. Do poprawnego działania Access wymaga tzw. identity providera (np. Microsoft ADFS, PingOne czy Octa).

Mobile security

Mobileiron Threat Defense (MTD) - to uzupełnienie ochrony urządzeń mobilnych zapewnianej przez konsolę Mobileiron Core (lub Cloud). Opiera się na ochronie urządzenia, ochronie przed zagrożeniami sieciowymi, złośliwym oprogramowaniem, a także anty-phishingowej. Zaletami MTD jest działanie w trybie offline (nawet gdy urządzenie nie jest połączone z siecią komórkową lub wifi). Wdrożenie nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika telefonu, ponieważ klient MTD jest zintegrowany z aplikacją mobilną Mobileiron. Dzięki algorytmom uczenia maszynowego mamy zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami 0day.

Pomocne pliki