UseCrypt

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://usecrypt.com/

Opis technologii

File Encryption and Sharing

UseCrypt - Innowacyjność rozwiązania opiera się na metodzie wymiany i przechowywania kluczy szyfrujących – Hybrid Virtual Key Management (HVKM) - przy jednoczesnym uproszczeniu obsługi działania systemu dla użytkowników końcowych. Logika systemu UseCrypt jest podobna do stosowanej na całym świecie praktyki zabezpieczania tradycyjnych skrytek depozytowych w bankach. Każda skrytka depozytowa ma dwa klucze: jeden jest przechowywany przez właściciela, zaś drugi przechowywany jest w banku. Jednakże ani właściciel skrytki, ani przedstawiciel banku nie jest w stanie  jej otworzyć bez obecności drugiej strony. Każdorazowo potrzebne jest użycie dwóch kluczy jednocześnie.

Pomocne pliki