CLICO i IronNet Cybersecurity ogłaszają partnerstwo w zakresie dystrybucji w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej

2021-04-26

Oferta dystrybucyjna CLICO powiększyła się o rozwiązania od firmy IronNet Cybersecurity, dostawcy systemów wykrywania i reagowania w sieci (NDR) oraz zbiorowej obrony. Platforma IronNet zaprojektowana została do wykrywania i zapobiegania najbardziej zaawansowanym i trudnym do wykrycia cyberataków, z którymi spotykają się organizacje w sektorze publicznym i prywatnym.

CLICO – największy, ze 100% kapitałem polskim - specjalizowany dystrybutor z wartością dodaną, od 1991 roku skutecznie wprowadza i promuje w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej innowacyjne rozwiązania liderów rynku światowego. W pierwszym kwartale 2021 CLICO sfinalizowało umowę z firmą IronNet Cybersecurity i do swojej oferty dystrybucyjnej wprowadziło rozwiązanie klasy NDR (Network Detection and Response) od firmy IronNet, bazujące na IronDefence i zapewniające analizę ruchu sieciowego, umożliwiając nowoczesne wykrywanie cyberataków. Rozwiązanie pozwala dodatkowo na współdzielenie zebranych informacji o zdarzeniach w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnie zaprojektowanego ekosystemu powiadomień między organizacjami (Collective Defense). Dzięki temu firmy mogą uzyskać odpowiednią świadomość sytuacyjną dotyczącą cyberataków, które mają miejsce w ich branży, łańcuchu dostaw lub kraju, i zbiorowo reagować na te zagrożenia.

„Adwersarze zakładają, że realizowane przez nich ataki dotykają odizolowanych od siebie firm, agencji czy rządów. Jest to powszechne zjawisko we wszystkich branżach - firma jest atakowana i nia ma zasobów, aby chronić się jako pojedynczy podmiot. Gdyby jednak te podobne firmy połączyły siły, umiały wykrywać ataki, a jednocześnie dzielić się zdarzeniami, to stworzona w ten sposób przewaga znacząco wpływałaby na skuteczność takiej ochrony i minimalizowałaby liczbę incydentów wymagających obsługi po-włamaniowej. Stworzenie takiego ekosystemu to główne przesłanie firmy IronNet, której rozwiązania dostępne są już w portfolio dystrybucyjnym CLICO i bardzo się cieszymy, że możemy tym doświadczeniem dzielić się z partnerami biznesowymi w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej” – mówi Jarosław Bukała, Security Consultant w CLICO.

„Partnerstwo CLICO i IronNet to potężne połączenie, które pomoże wielu europejskim organizacjom oraz krajom wykrywać i zapobiegać wyrafinowanym i skutecznym cyberatakom” - dodaje Wiceprezes ds. Sprzedaży w IronNet, Justin Coker.Tego typu ataki są wyjątkowo trudne do wykrycia i bardzo groźne dla reputacji firm, czy też ich wyników finansowych. Dzięki wizji IronNet dotyczącej obrony zbiorowej, klienci otrzymują wsparcie w wykrywaniu i reagowaniu na zaawansowane, nieznane cyberataki, a także udostępnianiu i otrzymywaniu informacji o atakach z innych sieci, tak aby organizacje mogły bardziej proaktywnie się chronić”.

Główne założenie firmy IronNet w ochronie przed zagrożeniami to powstrzymanie ataków przed ich wystąpieniem, a nie analiza ich po fakcie. Aby taki atak powstrzymać należy go najpierw wykryć w swojej sieci. W sytuacji gdy ataku nie widać, nie da się przed nim chronić, więc jedyne co pozostaje to reakcja na incydent, przywrócenie działania organizacji oraz kontrola kosztów i strat poniesionych w związku z atakiem.

Rozwiązania IronNet dostarczają głęboką widoczność ruchu sieciowego dzięki produktowi IronDefense, który pozwala na analizę każdego zdarzenia w czasie rzeczywistym, dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Wyniki tej analizy mogą zostać współdzielone poprzez ekosystem IronDome, aby powiadomić całe środowisko (np. w wybranym sektorze gospodarki lub na szczeblu państwowym) o wystąpieniu podobnych zagrożeń oraz dostarczyć anonimowy wgląd w zebrane dane. Wszystkie dane udostępniane za pośrednictwem IronDome są anonimizowane, a wszystkie elementy dotyczące prywatności danych są usuwane w celu zachowania zgodności z RODO i przepisami dotyczącymi prywatności.

Umowa dystrybucyjna CLICO obowiązuje w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji o rozwiązaniu: https://clico.pl/vendors/ironnet-cybersecurity oraz https://www.ironnet.com/