Instalacja i konfiguracja systemu WLAN Aruba - Aruba Campus (CA-AR02)

Szkolenie obejmuje aspekty wdrożenia i konfiguracji systemu WLAN. Szkolenie obejmuje następujące moduły:

 • Wprowadzenie do architektury opartej o kontrolery
 • Podstawowa konfiguracja systemu
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowych
 • Zarządzanie punktami dostępowymi
 • Zarządzanie politykami i rolami
 • Zarządzanie uwierzytelnieniem użytkowników
 • Zarządzanie parametrami radiowymi
 • Monitorowanie działania systemu i aktualizacja
 • Mobility Conductor – system centralnego zarządzania kontrolerami
 • Redundancja
 • Zaawansowane funkcjonalności – m.in. Multizone, Airgroup, Tunnel Node

Każdy z modułów kończy się ćwiczeniami praktycznymi. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.