Materiały szkoleniowe i certyfikaty

2019-11-15

  • Wszyscy uczestnicy kursów otrzymują materiały szkoleniowe w j. polskim.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty zaświadczające odbycie kursów.