Konfiguracja i obsługa platformy Tufin (CA-TF01)

Czas trwania: 3 dni

Cele do zrealizowania:

 • Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do instalacji, konfiguracji i zarządzania platformą Tufin Orchestration Suite. Szkolenie skierowane jest do osób technicznych, które chcą zdobyć umiejętności korzystania z narzędzia do centralizacji zarządzania politykami bezpieczeństwa i optymalizacją procesu wprowadzania zmian.
 • Szkolenie rozpoczyna się przekazaniem podstawowych informacji odnośnie możliwości platformy Tufin. Następnie wszystkie istotne funkcje rozwiązania omawiane są w większych szczegółach.
 • Dodatkowo podczas ćwiczeń praktycznych każdy z uczestników realizuje zadane scenariusze wykorzystania Tufin SecureTrack, SecureChange oraz SecureApp.

 

Poziom kursu:
Podstawowy

Formuła kursu:
Szkolenie autorskie z certyfikowanym inżynierem oraz część praktyczna

Dotyczy systemów:
Wszystkich pracujących w oparciu o TOS R20-X.

 

Grupa docelowa:

 • Inżynierowie sieciowi,
 • inżynierowie bezpieczeństwa,
 • administratorzy infrastruktury IT,
 • koordynatorzy procesu zmian w polityce bezpieczeństwa,
 • CISO, kierownicy działu infrastruktury.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy kursu muszą posiadać podstawową wiedzę z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych i urządzeń bezpieczeństwa. W tym przynajmniej: konfiguracji reguł polityki bezpieczeństwa, konfiguracji ustawień sieciowych i routing’u, definiowania opcji logowania ruchu sieciowego. Dodatkowym wymaganiem jest podstawowa znajomość systemów operacyjnych Unix/Linux.

 

Program kursu:

Dzień 1:

Moduł 0 – Wstęp do szkolenia oraz agenda

Moduł 1 – Wprowadzenie do technologii Tufin Orchestration Suite:

 • Problematyka zarządzania środowiskiem IT zbudowanym z rozwiązań wielu dostawców
 • Platformy instalacji
 • Główne metody zastosowania
 • Podział na moduły i licencjonowanie

Moduł 2 – Instalacja TufinOS:

 • Instalacja, aktualizacja oraz tworzenie kopii zapasowanych
 • Architektura wdrożenia
 • Wprowadzenie do CLI

Moduł 3 – Tufin SecureTrack cz.1:

 • Podstawowa konfiguracja
 • Zarządzanie dostępem i użytkownikami
 • Integracja z zarządzanymi systemami
 • Analiza i porównywanie konfiguracji

 

Dzień 2:

Moduł 4 – Tufin SecureTrack cz.2:

 • Wyszukiwanie reguł oraz obieków
 • Analiza ścieżek sieciowych
 • Optymalizacja konfiguracji reguł polityki
 • Budowanie własnych restrykcji i ich walidacja
 • Raportowanie

Moduł 5 – Tufin SecureChange cz.1:

 • Integracja ze środowiskiem
 • Budowanie własnych procesów wprowadzania zmian
 • Konfiguracja akcji automatycznych

 

Dzień 3:

Moduł 6 – Tufin SecureChange cz.2:

 • Budowanie procedury usuwania reguł i obiektów
 • Symulacja procesów
 • Raportowanie

Moduł 7 – Tufin SecureApp:

 • Zasada działania
 • Kreowanie schematów pracy aplikacji
 • Integracja z TOS

Moduł 8 – Zarządzenie Tufin Orchestration Suite